Zaloguj
Reklama

Występowanie porodów przedwczesnych a czas (pora roku) poczęcia.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Występowanie porodów przedwczesnych a czas (pora roku) poczęcia.
Fot. ojoimages
(5)

Poród przedwczesny jest jednym z głównych problemów występujących w położnictwie. Zbadanie wpływu pory roku, kiedy miało miejsce poczęcie na częstość występowania porodu przedwczesnego może ukazać nowy kierunek w poszukiwaniach czynników ryzyka.

Reklama

Przeprowadzano badanie kohortowe, retrospektywne obejmujące 82213 porodów żywych płodów (20-45 tydzień ciąży) mających miejsce w szpitalu Magee-Womens Hospital, Pittsburgh, PA w latach 1995-2005. Czas poczęcia szacowano na podstawie wieku ciążowego wyznaczanego przy użyciu dokładnych obliczeń. Zastosowano szereg Fouriera w celu stworzenia modelu trendu dotyczącego pory roku.

Samoistny przedterminowy poród poniżej 37 tygodnia ciąży był związany z porą roku poczęcia (P<0,05). Maksimum występowało dla poczęć mających miejsce w zimie i na wiosnę, z średnim spadkiem w okresie późnego lata i wczesnej jesieni. Zaobserwowano podobny trend dotyczący samoistnego porodu przedterminowego poniżej 32 tygodniea ciąży, gdzie maksimum przypadało na 13 marca, a minimum na 12 września. Wyniki kształtowały się podobnie po uwzględnieniu wskazanych porodów przedterminowych.

Zaobserwowane okresowe zmiany dotyczące pór roku mogą przyczynić się do większego zwrócenia uwagi na wpływ periodyczności dotyczącej pory roku na patofizjologię przedterminowych porodów.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Paediatric and Perinatal Epidemiology, 2008

Reklama
(5)
Komentarze