Zaloguj
Reklama

Wyznaczniki wyczerpania emocjonalnego kobiet z zespołem policystycznych jajników.

Autorzy: Sigrid Elsenbruch et al.
Wyznaczniki wyczerpania emocjonalnego kobiet z zespołem policystycznych jajników.
Fot. ojoimages
(0)

Celem pracy była analiza częstości występowania przypadków wyczerpania psychicznego w grupie kobiet z nieleczonym zespołem policystycznych jajników (PCOS) przy zastosowaniu wybranych wartości pomiarowych.

Reklama

Poddano ocenie obecność ryzyka wystąpienia choroby psychicznej u pacjentek z PCOS w odniesieniu do charakterystyki społeczno-demograficznej i klinicznej. Autorzy również ocenili wpływ wyczerpania psychicznego na jakość życia.

W badaniu wzięła udział grupa 143 nieleczonych kobiet z PCOS, na podstawie której zebrano kompletne dane dotyczące metabolizmu, dane hormonalne, kliniczne oraz dotyczące stanu psychicznego (Lista Objawów 90 (SCL-90-R), jakość życia, Krótka Ankieta Zdrowotna 36 (SF-36), zadowolenie z pożycia seksualnego, wizualna skala analogiczna, dane społeczno-demograficzne).

U 22 pacjentek (15,4%) wykazano możliwość istnienia zaburzeń psychologicznych wyznaczoną na podstawie wyników ogólnego indeksu ciężkości choroby (GSI) SCL-90-R  większego lub równego 63 (przypadki SCL). Przypadki SCL wykazywały podwyższone wartości BMI, ale nie różniły się od przypadków bez SCL, biorąc pod uwagę inne parametry kliniczne, endokrynologiczne, metaboliczne czy też społeczno-demograficzne.

Zastosowana analiza wielozmiennej regresji wykazała, iż GSI razem z wiekiem oraz chęcią zajścia w ciążę, jest znaczącym czynnikiem prognostycznym warunkującym sumaryczne wyniki testu psychologicznego. Natomiast sumaryczne wyniki testu Fizycznego SF-36 były powiązane z wartościami BMI oraz stopniem wykształcenia, ale bez wpływu GSI.

Dolegliwości natury psychicznej mogą przebiegać niezauważalnie dla pewnego odsetka kobiet z PCOS. Chociaż większość pacjentek wykazuje subkliniczny poziom zaburzeń psychologicznych, to jednak wyczerpanie emocjonalne razem z otyłością prowadzi do znacznego obniżenia jakości życia kobiet z PCOS.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Human Reproduction 2006, 21(4):1092-1099

Reklama
(0)
Komentarze