Zaloguj
Reklama

Zależność wyników matki i noworodka od poziomu glukozy matki.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Zależność wyników matki i noworodka od poziomu glukozy matki.
Fot. ojoimages
(0)

Podwyższone stężenie glukozy we krwi matki w okresie ciąży podwyższa ryzyko wystąpienia niekorzystnych wyników perinatalnych dotyczących zarówno matki jak i dziecka- donoszą wyniki międzynarodowego obserwacyjnego badania 23325 pacjentek ciężarnych.

Reklama

Wyniki badania dotyczącego hiperglikemii i niekorzystnych wyników ciążowych (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome- HAPO) wykazały wzrost ryzyka wystąpienia noworodka o dużej masie urodzeniowej, cesarskiego cięcia przy pierwszej ciąży, noworodkowego hiperinsulinizmu oraz hipoglikemii związanych  z podwyższonym poziomem glukozy we krwi matki.

Międzynarodowe badanie HAPO trwało 7 lat i dostarczyło solidnych danych potwierdzających, iż podwyższony poziom glukozy we krwi matki stanowi ryzyko dla płodu. Nie stwierdzono jasno, jaki poziom glukozy powinien być alarmujący dla lekarza, aby rozpocząć jak najwcześniej odpowiednią terapię najkorzystniejszą dla pacjentki.

W badaniu uczestniczyło 23325 pacjentek w 15 ośrodkach w 9 krajach. Każda z kobiet pomiędzy 24 a 32 tygodniem ciąży została poddana badaniu na tolerancję glukozy- próbki krwi pobierano rano (na czczo), po upływie 1 h od wypicia 75 g glukozy oraz ponownie po upływie 2 h.

24% pacjentek z badanej grupy miało cesarskie cięcie (16% po raz pierwszy, 8% powtórne). Miały miejsce dwa zgony matek - obydwa przypadki dotyczyły kobiet z prawidłowym poziomem glukozy.

Zarówno masa ciała noworodka jak i ilość pierwszych cięć cesarskich wzrastała wraz z podwyższającym się poziomem glukozy. W grupie kobiet ze stężeniem glukozy badanej na czczo poniżej 75 mg/dL częstość pierwszych cesarskich cięć wynosiła 13% w porównaniu do 26% pacjentek z grupy gdzie poziom glukozy był wyższy od 100 mg/dL.

Ilość przypadków noworodków o dużych rozmiarach była najwyższa u kobiet z najwyższym stężeniem glukozy mierzonej na czczo (27%) w porównaniu do 7% kobiet z grupy o najniższym stężeniu glukozy.

Hiperinsulinizm noworodkowy (określany jako wartość w krwi pępowinowej białka C wyższa od 90-tego percentyla) wystąpił u 1670 noworodków (7%). Ryzyko wystąpienia hiperinsulinizmu wzrosło prawie 10-ktornie, z 4% u noworodków z najniższymi wartościami białka C do 32% u noworodków z najwyższym stężeniem białka C.

Podobny trend był również związany z biochemiczną noworodkową hipoglikemią - 6% u noworodków z najniższymi wartościami biała C do 37% u noworodków z najwyższymi stężeniami białka C.

Nie wykryto żadnych korelacji pomiędzy umieralnością okołoporodową a poziomem glukozy u matki.

Wyniki badania HAPO zostały oficjalnie przedstawione na przełomie sierpnia i września, lecz zanim zostaną wprowadzone jako nowe kryteria kliniczne muszą przejść liczne procedury weryfikacyjne.

Dzięki badaniu HAPO otrzymano nowe, cenne informacje dotyczące zagrożenia płodu spowodowanego krótkoterminowymi powikłaniami wynikającymi z wahań poziomu glukozy w organizmie matki. Ponadto stwierdzono, iż wartość progowa zmian w stężeniu glukozy oddziałujących na płód jest niższa niż do tej pory uważano. Dlatego też wyniki badania HAPO będą podstawą do opracowania nowych zaleceń dotyczących kontroli glikemii wśród kobiet ciężarnych mających na celu uniknięcie powikłań płodowych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek

Źródło tekstu:

  • Ob. Gyn News, Volume 42, Issue 13, 1 July 2007

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze