Zaloguj
Reklama

Zastosowanie chemioterapii w grupie kobiet z rakiem endometrium we wczesnym stadium choroby.

Autorzy: Kodama J et al.
Zastosowanie chemioterapii w grupie kobiet z rakiem endometrium we wczesnym stadium choroby.
Fot. ojoimages
(5)

Celem pracy było przedstawienie dyskusji dotyczącej przydatności chemioterapii w grupie kobiet z wczesną postacią raka endometrium oraz najskuteczniejszego zestawu leków do chemioterapii.

Reklama

Z pozytywnym skutkiem stosuje się terapię radiologiczną w zapobieganiu miejscowym nawrotom choroby; jednakże terapia ta nie powoduje polepszania współczynnika ogólnych przeżyć. Poza tym powoduje ona podwyższenie ilości przypadków późniejszych powikłań.

Najnowsze wyniki badań ujawniły, iż zastosowanie terapii opartej o kombinowaną chemioterapię związkami platyny może stanowić alternatywę dla radioterapii u pacjentek z wczesnymi postaciami raka endometrium. Optymalne połączenie leków jest na etapie dyskusji - kombinacja doksorubicyny-cisplatyny i paklitakselu-doksorubicyny-cisplatyny powodowała znaczną toksyczność. Połączenie paklitakselu-karboplatyny może stanowić lepsze rozwiązanie w porównaniu do połączenia doksorubicyny-cisplatyny pod kątem mniejszej toksyczności.

Terapia radiologiczna stosowana po zabiegu operacyjnym jest standardową, stosowaną od wielu lat, terapią uzupełniającą w leczeniu raka endometrium. Radioterapia jest skuteczna w obniżaniu wartości wskaźnika miejscowych nawrotów. Jednakże, nie odnotowano znaczącego wpływu radioterapii na ogólny wskaźnik przeżyć. Skuteczność i przydatność uzupełniającej chemioterapii została poparta, jak do tej pory, niewielką ilością badań. Niemniej jednak wyniki najnowszych badań radnomizowanych są zachęcające i optymistyczne. Patrząc pod kątem bardzo dobrych wyników dotyczących leczenia wczesnego stadium raka endometrium chemioterapią warto podjąć się przeprowadzenia badań o większym zasięgu w celu oceny skuteczności uzupełniającej chemioterapii.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Curr Opin Obstet Gynecol. 2007 Feb;19(1):42-7.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze