Zaloguj
Reklama

Zastosowanie estrogenu u kobiet w chorobach psychicznych: nowa opcja leczenia.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Zastosowanie estrogenu u kobiet w chorobach psychicznych: nowa opcja leczenia.
Fot. Pantherstock
(5)

Coraz więcej  pojawia się informacji i dowodów naukowych na temat możliwego terapeutycznego zastosowania estrogenów w terapii ciężkich chorób psychicznych łącznie z przypadkami schizofrenii, poprzez aktywność neuromodulacyjną i neuroochronną.

Reklama

Celem pracy było porównanie skuteczności wspomagającej przezskórnej terapii estrogenowej z placebo w leczeniu ostrych objawów psychotycznych.  Przeprowadzono badanie randomizowane z próbą podwójnie ślepą. W grupie badanej zebrano 102 pacjentki w wieku reprodukcyjnym chorujące na schizofrenię. U wszystkich pacjentek występowała faza ostra lub chroniczna choroby. Grupę badaną podzielno ze względu przyjmowane środki na dwie podgrupy: pacjentki przyjmujące 100 mikrogramów przezskórnych dawek estradiolu (n=56) oraz pacjentki przyjmujące transdermalnie placebo (n=46) przez okres 28 dni. Objawy psychopatologiczne oceniano w odstępach tygodniowych stosując skalę PANSS. Podawanie 100 mikrogramów transdermalnych dawek estradiolu  przez 28 dni znamiennie obniżyło pozytywne (P<.05) i ogólne objawy psychopatologiczne (P<.05) w porównaniu do pacjentek otrzymujących tylko leki antypsychotyczne.

Stwierdzono, iż terapia estradiolem może stanowić użyteczną opcję terapeutyczną w leczeniu kobiet ze schizofrenią jako terapia wspomagająca.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Arch Gen Psychiatry. 2008 Aug;65(8):955-60.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze