Zaloguj
Reklama

Zastosowanie insuliny glargine w okresie ciąży.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Zastosowanie insuliny glargine w okresie ciąży.
Fot. ojoimages
(0)

Właściwe wyrównanie metaboliczne u kobiet z cukrzycą w okresie ciąży obniża ryzyko wystąpienia powikłań u matki i płodu. Glargina jest analogiem insuliny ludzkiej o przedłużonym okresie działania, wykazującym stabilne działanie przez całą dobę bez wyraźnego szczytu działania.

Reklama

Jej stosowanie również może przyczyniać się do utrzymywania bardziej stabilnego poziomu glukozy w osoczu i lepszej kontroli glikemii. Poddano ocenie wyrównanie metaboliczne związane z insuliną glargine stosowaną w okresie ciąży i porównano z konwencjonalnym leczeniem insulinowym.  

Metoda: przeprowadzono retrospektywne badanie kliniczno-kontrolne kontroli glikemii i powikłań ciążowych w grupie 100 kobiet z cukrzycą typu I stosujących insulinę NPH o średnim okresie działania lub stosujących insulinę glargine w okresie jeszcze przed poczęciem i w czasie ciąży.

Wyniki: w ogólnym zarysie profil glikemii nie różnił się pomiędzy badanymi grupami pomimo obserwowanego większego spadku HbA1c w okresie od pierwszego do trzeciego trymestru w grupie pacjentek stosujących insulinę glargine (0,8% vs. 0,3%). Ilość przypadków hipoglikemii była porównywalna w obu grupach.

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż w odniesieniu do wyrównania metabolicznego stosowanie insuliny glargine u kobiet z cukrzycą typu I jest porównywalne ze stosowaniem insuliny NPH. Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych dotyczących stosowania glargine w okresie od poczęcia jak również przez cały okres ciąży.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Acta Obstet Gynecol Scand. 2007 Aug 29;:1-4.

Reklama
(0)
Komentarze