Zaloguj
Reklama

Zastosowanie laparoskopii w leczeniu niepłodności pochodzenia jajnikowego.

Autorzy: Popovic J et al.
Zastosowanie laparoskopii w leczeniu niepłodności pochodzenia jajnikowego.
Fot. Pantherstock
(0)

W badaniu uczestniczyła grupa 113 kobiet, które badano i leczono z powodu niepłodności. Pacjentki te poddano operacji z wykorzystaniem laparoskopii...

Reklama

Wiek w grupie pacjentek, które poddano zabiegowi po przeprowadzeniu diagnozy, wynosił 31,39 +/- 6,1 lat. 74,3% pacjentek z tej grupy było leczonych z powodu pierwotnej niepłodności. Podczas laparoskopii wykonywano między innymi uwolnienie zrostów okołojajnikowych i okołojajowodowych, plastykę jajowodów, punkcję i wycięcie torbieli. Każdorazowo przy zastosowaniu laparoskopii przeprowadzono biopsję jajników w celu oszacowania potencji jajnikowej i weryfikacji możliwych wyników histopatologicznych.

Potwierdzono 42 przypadki ciąż: 36 wewnątrzmacicznych (29 porodów w terminie) oraz 6 pozamacicznych. Przeciętna częstość poczęć wśród tych pacjentek wynosiła 37,17% podczas gdy współczynnik porodów wynosił 25,66%. Częstość ciąż po przeprowadzanych różnych korekcyjnych zabiegach laparoskopowych wynosiła od 18,8% do 61,54%. Wartość współczynnika ciąż wewnątrzmacicznych była najwyższa w przypadkach zastosowania obustronnej plastyki jajowodów (47,83%). Częstość porodów po uwolnieniu zrostów wynosiła 30,8%.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Clin-Exp-Obstet-Gynecol. 2005; 32(1): 31-4

Reklama
(0)
Komentarze