Zaloguj
Reklama

Zastosowanie mizoprostolu i oksytocyny w zmniejszaniu poporodowej utraty krwi.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Zastosowanie mizoprostolu i oksytocyny w zmniejszaniu poporodowej utraty krwi.
Fot. medforum
(5)

Celem pracy było porównanie skuteczności podawania doustnego 400 mikrogramów mizoprostolu z 5 jedn. dożylnej dawki oksytocyny w zmniejszaniu poporodowej utraty krwi i zapobieganiu krwotokowi poporodowemu.

Reklama

Przeprowadzono prospektywne badanie z randomizacją, z próbą podwójnie ślepą 622 kobiet. Pacjentkom podawano albo 400 mug doustnych dawek mizoprostolu lub też 5 U oksytocyny podawanej dożylnie bezpośrednio po porodzie lub 1 min po porodzie. Głównym ocenianym wynikiem końcowym badania był spadek hematokrytu o 10% lub o więcej w okresie 24 h od porodu. Drugorzędowym wynikiem był spadek hemoglobiny wynoszący 30mg/L lub więcej, zastosowanie dodatkowych dawek oksytocyny, szacunkowa utrata krwi większa niż 1000 mL, ręczne usuwanie łożyska, transfuzja krwi oraz dreszcze lub gorączka (co najmniej 38 stopni Celsjusza) występujących jako skutek uboczny stosowania mizoprostolu.

Nie stwierdzono różnic pomiędzy badanymi grupami odnoszących się do głównych wyników końcowych badania (spadek hematokrytu o co najmniej 10% wystąpił u 3.4% i 3.7% pacjentek w grupie z oksytocyną i w grupie z mizoprostolem, P=0.98). Dreszcze występowały tylko w grupie z mizopostolem (6.8%), a przypadki gorączki wystąpiły u 12.5% kobiet z grupy z mizoprostolem oraz u 0.3% pacjentek z grupy z oksytocyną.

Stwierdzono, iż rutynowe stosowanie 400 mikrogramów mizoprostolu nie było mniej skuteczne od dożylnych dawek 5 jedn. U oksytocyny w zmniejszaniu ryzyka utraty krwi po porodzie, ocenionego na podstawie poporodowego hematokrytu. Skutki uboczne stosowania mizoprostolu były łagodne i ustępowały samoistnie.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Int J Gynaecol Obstet. 2007 Apr;97(1):2-5

Reklama
(5)
Komentarze