Zaloguj
Reklama

Zastosowanie u starszych pacjentek cierpiących na wysiłkowe nietrzymanie moczu treningu mięsni dna miednicy jest skuteczniejsze od treningu behawioralnego.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Zastosowanie u starszych pacjentek cierpiących na wysiłkowe nietrzymanie moczu treningu mięsni dna miednicy jest skuteczniejsze od treningu behawioralnego.
Fot. ojoimages
(0)

Wyniki badania wykazały, iż intensywne ćwiczenia mięsni dna miednicy były bardziej skuteczne w porównaniu do wyników treningu behawioralnego w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet starszych.

Reklama

W badaniu kontrolnym z randomizacją wzięły udział 83 kobiety (średnia wieku 72 lata) z potwierdzonym testami urodynamicznymi wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Podczas trwania eksperymentu (20 tygodni) 43 pacjentki poddano treningowi mięsni dna miednicy, a 40 kobiet przeszło trening pęcherza składający się tylko z elementów kognitywno-behawioralnych.

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż kobiety stosujące trening mięsni dna miednicy wykazywały rzadziej nieszczelność zespolenia pęcherzowo-cewkowego przy teście w czasie kaszlu w porównaniu do pacjentek po treningu behawioralnym. Dodatkowo, autorzy badania obliczyli, iż 44% kobiet z grupy stosującej trening mięsni dna miednicy wykazało brak nieszczelności zespolenia pęcherzowo-cewkowego podczas testu kaszlowego w porównaniu do 22,5% podobnych wyników w grupie z treningiem behawioralnym. Pacjentki stosujące ćwiczenia dnia miednicy miały również znacznie lepsze wyniki dotyczące zaciskania mięsni dna miednicy przed wykonaniem  testu kaszlowego w porównaniu do pacjentek z grupy stosującej trening behawioralny.

Pacjentki ćwiczące mięsnie dna miednicy wykazywały mniejszą ilość incydentów dotyczących problemów z zatrzymaniem moczu odnotowanych w ich 7-dniowej karcie mikcyjnej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Pelvic Floor Muscle Training or Bladder Training to Treat Stress Urinary Incontinence in Elderly Women: a Single Blind Randomised Controlled Trial. Abstract 49. - praca przedstawiona na 37th Annual Meeting of the International Continence Society (ICS).

Reklama
(0)
Komentarze