Zaloguj
Reklama

Zastosowanie u starszych pacjentek cierpiących na wysiłkowe nietrzymanie moczu treningu mięsni dna miednicy jest skuteczniejsze od treningu behawioralnego.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Joga
Fot. ojoimages
Joga
(0)

Wyniki badania wykazały, iż intensywne ćwiczenia mięsni dna miednicy były bardziej skuteczne w porównaniu do wyników treningu behawioralnego w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet starszych.

Reklama

W badaniu kontrolnym z randomizacją wzięły udział 83 kobiety (średnia wieku 72 lata) z potwierdzonym testami urodynamicznymi wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Podczas trwania eksperymentu (20 tygodni) 43 pacjentki poddano treningowi mięsni dna miednicy, a 40 kobiet przeszło trening pęcherza składający się tylko z elementów kognitywno-behawioralnych.

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż kobiety stosujące trening mięsni dna miednicy wykazywały rzadziej nieszczelność zespolenia pęcherzowo-cewkowego przy teście w czasie kaszlu w porównaniu do pacjentek po treningu behawioralnym. Dodatkowo, autorzy badania obliczyli, iż 44% kobiet z grupy stosującej trening mięsni dna miednicy wykazało brak nieszczelności zespolenia pęcherzowo-cewkowego podczas testu kaszlowego w porównaniu do 22,5% podobnych wyników w grupie z treningiem behawioralnym. Pacjentki stosujące ćwiczenia dnia miednicy miały również znacznie lepsze wyniki dotyczące zaciskania mięsni dna miednicy przed wykonaniem  testu kaszlowego w porównaniu do pacjentek z grupy stosującej trening behawioralny.

Pacjentki ćwiczące mięsnie dna miednicy wykazywały mniejszą ilość incydentów dotyczących problemów z zatrzymaniem moczu odnotowanych w ich 7-dniowej karcie mikcyjnej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Pelvic Floor Muscle Training or Bladder Training to Treat Stress Urinary Incontinence in Elderly Women: a Single Blind Randomised Controlled Trial. Abstract 49. - praca przedstawiona na 37th Annual Meeting of the International Continence Society (ICS).

Reklama
(0)
Komentarze