Zaloguj
Reklama

Zastosowanie wspomaganej laparoskopii umożliwia wykrycie mikroskopijnych zmian nowotworowych w jajniku.

Autorzy: ROBERT FINN
Zastosowanie wspomaganej laparoskopii umożliwia wykrycie mikroskopijnych zmian nowotworowych w jajniku.
Fot. panthermedia
(0)

Zastosowanie laparoskopii z czynnikiem fluoryzującym (fluorescencyjnym) w podczerwieni w grupie kobiet z ryzykiem nawrotu raka jajników pozwala na wykrycie mikroskopijnych guzów niemożliwych do zdiagnozowania w świetle widzialnym.

Reklama

W przypadku wykrywania nawrotowych zmian dootrzewnowych technika ta cieszy się 100% czułością, 73% specyficznością, 64% wartością predykcyjna dodatnią badania diagnostycznego (PPV – positive predictive value) oraz 100% wartością predykcyjną ujemną badania diagnostycznego (NPV – negative predictive value). Przedstawione wyniki zostały zaprezentowane przez dr Neil S. Horowitz i jej zespół badawczy.

Procedura dotyczy wstrzyknięcia zieleni indocyjanowej (ICG), rozpuszczalnego w wodzie barwnika rutynowo stosowanego w badaniu funkcji wątrobowych i sercowych. ICG świeci przy długości fali 835 nm a jego fluorescencja jest widoczna po upływie 16-22 sekund od wstrzyknięciu i trwa przez ok. 20-30 minut.

W badaniu uczestniczyło 9 kobiet z nawrotem choroby lub dużym prawdopodobieństwem nawrotu choroby. Z badania wykluczono pacjentki, jeżeli wykazywały pozytywne wyniki obrazowania PET, jeżeli CT ujawniło obecność guza o średnicy większej od 1 cm, jeżeli dana pacjentka miała alergie na jod lub też nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych lub nerkowych.

Pacjentki spełniające kryteria przeszły biopsję zagrożonych obszarów. Z wykonanych 22 biopsji w dwóch przypadkach wykryto utajoną chorobę potwierdzoną przez patologa, która nie była widoczna przy badaniach wykonywanych w świetle widzialnym.

Wykonano 6 biopsji z obszarów zdiagnozowanych w świetle widzialnym jako guzy. Chorobę potwierdzono w 5 przypadkach wykonując badanie fluorescencyjne. Patolog tylko w jednym przypadku nie potwierdził istnienia choroby pomimo pozytywnej diagnozy w badaniu w świetle widzialnym. Badanie fluorescencyjne nie dało w tym przypadku pozytywnego wyniku potwierdzając brak choroby.

W badaniu obserwowano bardzo niski lub też brak jakiegokolwiek toksycznego wpływu stosowania ICG.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Ob gyn news, 2007, Volume 41, Issue 23

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze