Zaloguj
Reklama

Zatrzymanie pracy serca u ciężarnych a podtrzymywanie funkcji życiowych po śmierci mózgu.

Zatrzymanie pracy serca u ciężarnych a podtrzymywanie funkcji życiowych po śmierci mózgu.
Fot. Panthermedia
(0)

Celem pracy była analiza głównych przyczyn zatrzymania czynności sercowo-płucnych w czasie ciąży oraz zalecanych zmian dotyczących protokołu reanimacyjnego w przypadkach pacjentek w ciąży, łącznie ze wskazaniami do perimortalnego cesarskiego cięcia oraz oczekiwanymi wynikami noworodkowymi. W pracy ujęto także aspekt literaturowy dotyczący przedłużonego podtrzymywania funkcji życiowych po śmierci mózgu ciężarnej kobiety.

Reklama

Jako źródło danych literaturowych zastosowano bazę medyczną MEDLINE. Przeglądano publikacje dotyczące: zatrzymania akcji serca i resuscytacji kobiet w ciąży, zmian fizjologicznych po śmierci mózgu oraz prób somatycznego podtrzymywania kobiet w ciąży, u których nastąpiło obumarcie mózgu.

Zatrzymanie czynności serca podczas ciąży jest spotykane dość rzadko, nie mniej jednak ważnym jest określenie przyczyn tego zjawiska, które to mogą być albo niezwiązane z ciążą lub też związane wyłącznie z daną pacjentką. Protokół reanimacyjny dotyczący kobiet w ciąży w większej części nie odbiega od protokołu resuscytacji niebędących w ciąży ofiar zatrzymania serca, za wyjątkiem jednak paru ważnych modyfikacji a dotyczących zwłaszcza potrzeby zwolnienia ucisku aorty przez macicę ciężarną, potrzeby szybkiej inkubacji, oraz znaczenia szybkiego przeprowadzenia cesarskiego ciecia po śmierci pacjentki, kiedy jest to wskazane.

W przypadku, kiedy mamy do czynienia z obumarciem mózgu w okresie ciąży, możliwe jest zastosowanie ciągłego podtrzymywania funkcji życiowych matki, nawet przez dłuższy okres czasu, w celu dalszego przedłużenia ciąży i dalszego rozwoju płodu. W dalszej części pracy przedstawiono również problem zmian fizjologicznych występujących po śmierci mózgu, wyzwania związane z pomyślnym przedłużonym podtrzymywaniem funkcji życiowych, oraz omówiono specyficzne zalecenia związane z podtrzymywaniem czynności życiowych poszczególnych organów po śmierci mózgu kobiet ciężarnych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Mallampalli A et al.

Reklama
(0)
Komentarze