Zaloguj
Reklama

Zatrzymanie związanej z ciążą masy ciała we wczesnym okresie poporodowym.

Autorzy: Walker LO et al.
Zatrzymanie związanej z ciążą masy ciała we wczesnym okresie poporodowym.
Fot. ojoimages
(3)

Badanie dotyczyło oszacowania ilości kobiet, które powróciły do swojej masy ciała przedciążowej w okresie czasu 6 tygodni po porodzie oraz średniej masy jaka pozostała (utrzymała się) lub też jaka ubyła w tym okresie czasu. Jednym z celów pracy było także wyznaczenie prognostycznej retencji wagi we wczesnym okresie poporodowym (6 tygodni) oraz przedstawienie odpowiednich wskazówek dotyczących opieki zdrowotnej kobiet i usług zdrowotnych.

Reklama

Przegląd literaturowy oparto na publikacjach w bazie danych Medline, które ukazały się w latach 1986-2004. Przeanalizowano 83 publikacje pod kątem danych związanych z retencją masy ciała w 6 tygodniu po porodzie oraz powiązanych antropometrycznych, socjalnych, położniczych lub też behawioralnych czynników prognostycznych. Wybrane kryteria spełniało 12 prac, które to włączono do analizy.

Z wybranych artykułów szczegółowo poddano dyskusji wyniki związane z proporcją kobiet, które wróciły do swojej przedciążowej wagi w 6 tygodniu po porodzie, ilością masy jaka utrzymała się lub jaką utracono w okresie do 6 tygodni po porodzie oraz dane związane z czynnikami prognozującymi ilość kilogramów zatrzymanych i utraconych.

Przeciętnie kobiety w 6 tygodniu po porodzie utrzymywały od 3 do 7 kg masy ciała, jaką przybrały w okresie ciąży. Ilość masy, jaka przybywa w okresie ciąży jest najbardziej znaczącym czynnikiem prognostycznym związanym z późniejszą retencją masy ciała.

Kobiety z tendencją do otyłości i przybierania na wadze wymagają odpowiedniej opieki zdrowotnej związanej z ich masą ciała oraz lepszego dostępu do takiej opieki w celu przyśpieszania utraty masy ciała po 6 tygodniach od porodu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J-Obstet-Gynecol-Neonatal-Nurs. 2005 Jul-Aug; 34(4): 418-27

Reklama
(3)
Komentarze