Zaloguj
Reklama

Zbigniew Król nowym wiceministrem zdrowia

Ministerstwo Zdrowia
Fot. medforum
Ministerstwo Zdrowia
(0)

W dniu 16.02.2016 roku został powołany nowy wiceminister zdrowia na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, został nim Zbigniew Król.

Reklama

Nowy wiceminister posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych, jest specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego, pediatrii i medycyny rodzinnej. Swoje doświadczenie zdobył podczas zarządzania placówkami ochrony zdrowia oraz w sektorze prywatnym. 

Zbigniew Król pracował na stanowisku dyrektora w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Współpracował z samorządami w zakresie oceny jednostek, analizy priorytetów zdrowotnych oraz w budowaniu strategii. Jest autorem i współautorem wielu publikacji z dziedziny ochrony zdrowia.

Zadania Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Podsekretarz Stanu uczestniczy w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych mu zadań. 

W ramach ustalonego zakresu czynności Podsekretarz Stanu dokonuje w szczególności dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i jest uprawniony do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję, a także jest upoważniony do podejmowania rozstrzygnięć w imieniu Ministra, w tym wydawania decyzji administracyjnych. 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze