Zaloguj
Reklama

Znaczenie kliniczne zajęcia przestrzeni limfo-naczyniowych i mikroprzerzutów do węzłów chłonnych we wczesnym stadium raka szyjki macicy.

Autorzy: Marchiole P et al.
Znaczenie kliniczne zajęcia przestrzeni limfo-naczyniowych i mikroprzerzutów do węzłów chłonnych  we wczesnym stadium raka szyjki macicy.
Fot. ojoimages
(5)

Wcześniejsze badania wykazały, że LVSI (zajęcie przestrzeni limfo-naczynowych) oraz LNmM (mikroprzerzuty do węzłów chłonnych) mogą stanowić czynniki ryzyka nawrotu choroby w przypadkach wczesnego stadium raka szyjki macicy bez jawnego zajęcia węzłów chłonnych.

Reklama

Autorzy przeprowadzili retrospektywne badania kliniczne w celu oceny czy obecność mikroprzerzutów do węzłów chłonnych oraz LVSI może prognozować następowy nawrót choroby i związaną z tym chirurgiczną resekcję we wczesnym stadium raka szyjki macicy.

W grupie pacjentek ze zdiagnozowanym wczesnym stadium raka szyjki macicy i leczonych taką samą procedurą chirurgiczną (radykalna histerektomia laparoskopowo-pochwowa) wyodrębniono dwie mniejsze grupy. Do pierwszej podgrupy zakwalifikowano 26 pacjentek, u których nawrót choroby pojawił się w średnim czasie 36,8 miesięcy natomiast w drugiej podgrupie znalazło się 26 pacjentek dobranych pod względem wieku, histologicznego podtypu, stadium chirurgiczno-patologicznego i maksymalnej średnicy guza, u których nie nastąpił nawrót choroby po średnim okresie122 miesięcy obserwacji.

LVSI występowało dwukrotnie częściej a LNmM 10-krotnie częściej u pacjentek z nawrotem choroby: 20/26 ( 77%) w stosunku do 9/26 w obrębie drugiej podgrupy ( 35%) oraz 11/26 (42%) w porównaniu do 1/26 ( 4%). Względne ryzyko nawrotu choroby wynosi 2,64 jeżeli u pacjentki stwierdzono LVSI oraz 2,44 w przypadku występowania LNmM. Natomiast, u wszystkich pacjentek z LNmM także potwierdzono obecność LVSI.

Podsumowując, LNmM jest ważnym czynnikiem ryzyka nawrotów guzów u pacjentek z wczesnym stadium raka szyjki macicy bez jawnej metastazy węzłów chłonnych. Wydaje się, iż LNmM pojawia się tylko u kobiet z pozytywnym wynikiem na guzy LVSI.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Gynecol-Oncol. 2005 Jun; 97(3): 727-32

Reklama
(5)
Komentarze