Zaloguj
Reklama

Związek cukrzycy ciążowej z późniejszymi ryzykiem wystąpienia chorób sercowo naczyniowych.

Autorzy: Miriam E. Tucker
Związek cukrzycy ciążowej z późniejszymi ryzykiem wystąpienia chorób sercowo naczyniowych.
Fot. ojoimages
(5)

Wcześniejsze badania wykazały, iż kobiety z przypadkami cukrzycy ciążowej (GDM) znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia  czynników ryzyka związanych z chorobami sercowo-naczyniowymi wśród których można wymienić: otyłość, insulinooporność, dyslipidemię oraz nadciśnienie.

Reklama

Najnowsze dane z badania the Genetics of Non-Insulin-Dependent Diabetes (GENNID) ukazują, iż w grupie kobiet, u których wcześniej wystąpiła cukrzyca ciążowa i w rodzinie były przypadki cukrzycy typu 2 są w grupie znacznie podwyższonej zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe.

W badaniu GENNID zbierano informacje medyczne (lata 1993-2001) w rodzinach z przypadkami cukrzycy typu 2. W grupie kobiet wieloródek, z przypadkami cukrzycy typu 2 u bliskiej rodziny, u których nie występowała przedciążowa cukrzyca, 332 pacjentki miały GDM w okresie przechodzenia co najmniej jednej ciąży, natomiast u  662 pacjentek nie wystąpiło GDM. 

Kobiety z wcześniejszymi przypadkami GDM wykazywały wyższy aterogenny profil lipidowy oraz wyższe stężenia glukozy na czczo i wyższe poziomy insuliny w osoczu, co sugerowało podwyższoną insulinooporność. W grupie kobiet z GDM odnotowano znacznie wyższe czynniki ryzyka dotyczące przypadków nadciśnienia (47% w porównaniu do 37% w grupie kontrolnej), dyslipidemii (34% vs. 26%) oraz cukrzycy typu 2 (93% vs. 63%). Kobiety z grupy GDM, u których zdiagnozowano opisane wyższej czynniki ryzyka były młodsze: 40 lat vs. 48 lat w przypadku nadciśnienia, 48 lat vs. 52 lata dla dyslipidemii oraz 37 lat vs. 47 lat dla cukrzycy typu 2.

Przypadki chorób sercowo-naczyniowych (choroba wieńcowa [CAD] i/lub udar) były znacznie częstsze w grupie kobiet z wcześniej odnotowanymi przypadkami GDM i pozostały znamienne statystycznie po dopasowaniu pod względem wieku, rasy, pochodzenia i menopauzy. Ogólnie, choroby sercowo-naczyniowe odnotowano u 15,5% kobiet z GDM w porównaniu do 12% w grupie kobiet bez GDM, przypadki CAD u 12% vs. 11% oraz udar u 6% vs. 5%.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Ob gyn news, 2007, Volume 41, Issue 23.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze