Zaloguj
Reklama

Związek pomiędzy aktywnością seksualną a nietrzymaniem moczu w grupie kobiet starszych.

Autorzy: Tannenbaum C et al.
Związek pomiędzy aktywnością seksualną a nietrzymaniem moczu w grupie kobiet starszych.
Fot. Pantherstock
(0)

Celem pracy było oszacowanie: czy kontrola nad mikcją jest powiązana z aktywnością seksualną u kobiet starszych.

Reklama

Opisano badanie przekrojowe (cross-sectional study) przeprowadzone w postaci ankiety wysyłkowej. Badaniem objęto kobiety mieszkające w Kanadzie i będące w przedziale wiekowym od 55-95 lat. Badanym przesłano ankietę The International Consulatation on Incontinence Questionnaire Short Form, której celem było dostarczenie informacji na temat występowania, nasilania objawów oraz rodzaju nietrzymania moczu, jak również informacji związanych ze stanem zdrowia i sprawnością fizyczną. Poddano analizie aktywność seksualną oraz stan cywilny.

W badaniu zebrano 2361 ankiet (średnia wieku kobiety -71 lat). 39% Ankietowanych potwierdziło występowanie nietrzymania moczu (UI) a 27% było aktywnych seksualnie. Przypadki UI były powiązane z aktywnością seksualną, przy zastosowaniu czystej analizy logistycznej do obróbki danych (iloraz szans (OR)= 0.82, 95% CI 0.68-0.98) natomiast nie wykryto takiej zależności w przypadku modelu analizy wielozmiennej dopasowanej do stanu psychicznego i zdrowotnego ankietowanych.

Stan cywilny i wiek okazały się być najsilniejszymi czynnikami prognostycznymi związanymi z aktywnością seksualną (OR= 8.94,95% CI =6.89-11.60 dla kobiet zamężnych; OR=3.09, 95% CI 2.57-3.73 dla wieku ≤70 lat), wraz z znaczącą zależnością także zaobserwowaną w związku z fizycznym i psychicznym stanem zdrowia (OR= 1.04, 95% CI =1.03-1.04-stan fizyczny oraz OR= 1.02, 95% CI =1.01-1.04 dla stanu psychicznego). Częstość występowania UI nie była zależna od aktywności seksualnej. Większe ilości mimowolnego wycieku moczu, wysiłkowego nietrzymania moczu oraz nocnego nietrzymania moczu były niezależnie powiązane z aktywnością seksualną (OR= 0.53, 95% CI = 0.33-0.85; OR= 1.40, 95% CI =1.01-1.94; oraz OR= 0.24,95% CI= 0.10-0.61dla każdego w kolejności wymienionego przypadku).

Wiele starszych kobiet pozostaje aktywnymi seksualnie nie zależnie od kondycji związanej z trzymaniem moczu. Należy ostrożnie podchodzić do analizy wyników prac badawczych związanych z polepszaniem funkcji seksualnych w grupie kobiet starszych z nietrzymaniem moczu, jeśli nie brano pod uwagę w tych pracach stanu cywilnego i zdrowia fizycznego i psychicznego badanych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Journal of the American Geriatrics Society, Volume 54, Number 8, August 2006, pp. 1220-1224(5)

Reklama
(0)
Komentarze