Zaloguj
Reklama

Badania serologiczne jakie należy wykonać w trakcie ciąży

Autorzy: W. Albrzykowska
Badania serologiczne jakie należy wykonać w trakcie ciąży
Fot. ojoimages
(0)

Od momentu poczęcia rozwijający się płód potrzebuje aż 9 miesięcy, aby przystosować się do samodzielnego życia poza ciałem mamy. W tym czasie niezwykle istotne jest zdrowie kobiety, które wpływa na prawidłowe wzrastanie zarodka i dojrzewanie płodu. Każda kobieta powinna wykonać panel badań serologicznych zapewniający najlepsze warunki do rozwoju maleństwa. Przeanalizujmy zatem podstawowe badania, które mają na celu wykluczyć lub potwierdzić ewentualne choroby ciężarnej i zainicjować odpowiednie leczenie zarówno mamy jak i płodu.

Reklama

Kiła - Treponema pallidum - choroba przenoszona drogą płciową i wertykalną wywołana przez krętka bladego.

Testy nieswoiste (reaginowe) stosowane jako badania przesiewowe w diagnostyce kiły:

  • VDRLvenereal disease research laboratory; USRunheated serum reagin; RPRrapid plasma reagin – testy obecnie stosowane. Są to testy nieswoiste kardiolipinowe, wynik fałszywie dodatni może pojawić się w przebiegu innych chorób najczęściej autoimmunologicznych.
  • Odczyn Wassermanna - nie jest obecnie stosowany. Wszystkie dodatnie i wątpliwe wyniki odczynów kardiolipinowych muszą być zweryfikowane odczynami swoistymi krętkowymi (FTA, FTA-ABS, TPHA, TPI, metody immunoenzymatyczne)

HBV - wirus zapalenia wątroby typu B. Badamy obecność antygenu HBS czyli HBsAg, jeśli pacjentka była szczepiona na wzw B sprawdzamy miano przeciwciał anty-HBS. Zalecane jest wykonanie badania HBS Ag dopiero po 35 tygodniu ciąży.

Szczepienie zalecane jest u wszystkich noworodków, zarówno matek seropozytywnych jak i seronegatywnych. Immunoprofilaktyka łączona w postaci szczepienia i podania immunoglobuliny HBIG najlepiej zabezpiecza noworodka przed nosicielstwem wirusa związanym z transmisją przezłożyskową.

Największe ryzyko zakażenia płodu około 70-90% związane jest z obecność antygenu HBeAg u ciężarnej. W przypadku wystąpienia HBsAg, a braku HBeAg w surowicy matki ryzyko zakażenia spada do 15-50 %. Niestety aż 90% noworodków z wrodzonym zakażeniem HBV zostaje nosicielami tego wirusa.

Od 1996r wszystkie noworodki zostały objęte obowiązkowym szczepieniem przeciwko wzw typu B.

HCV - wirusowe zapalenie wątroby typu C. Badamy obecność przeciwciał anty-HCV.

HIV - human immunodeficiency virus - ludzki wirus niedoboru odporności

Wskazane jest, aby każda pacjentka miała wykonane badanie przesiewowe w kierunku HIV przynajmniej raz w ciąży. Najbardziej rozpowszechnione są serologiczne testy przesiewowe wykrywające przeciwciała przeciwko HIV.

Przeniesienie zakażenia HIV od matki do dziecka jest głównym źródłem zakażeń HIV i AIDS u dzieci. Zakażenie HIV może być przeniesione od matki do dziecka w ciąży, podczas porodu i karmienia piersią. Stosując odpowiednią profilaktykę oraz leczenie można zmniejszyć ryzyko transmisji wirusa HIV do poziomu poniżej 1%.

Kobietą HIV-pozytywną przez całą ciążę opiekuje się lekarz ginekolog-położnik oraz lekarz chorób zakaźnych, specjalizujący się w terapii osób żyjących z HIV. U ciężarnych HIV-pozytywnych obowiązuje standardowe monitorowanie terapii antyretrowirusowej. Kontroluje się poziom limfocytów CD4 oraz wiremię co 12 tygodni, w każdym trymestrze ciąży. Ryzyko przeniesienia zakażenia HIV na dziecko ściśle koreluje z poziomem wiremii RNA HIV u matki.

Dlatego poród drogami i siłami natury u ciężarnej zakażonej HIV jest zalecany tylko wtedy, gdy:

  • kobieta w ciąży była pod specjalistyczną opieką i stosowano wobec niej terapię antyretrowirusową, a w czasie porodu jest niewykrywalny poziom wiremii RNA HIV,
  • nie ma głębokiego niedoboru odporności.

Ciążę należy ukończyć cięciem cesarskim w 38. tygodniu, gdy wiremia w 36.tygodniu RNA HIV > 50/ml.

Do czynników położniczych zwiększających ryzyko zakażenia płodu należą:

  • przedłużone odpływanie płynu owodniowego,
  • poród drogami i siłami natury,
  • stosowanie inwazyjnych procedur podczas porodu,
  • zapalenie błon płodowych.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze