Zaloguj
Reklama

Ciąża u kobiety chorej na cukrzycę - opieka w czasie ciąży.

Autorzy: Dr n. med. Piotr Bodzek
Cukier
Fot. medforum
Cukier
(0)

Trzecia część obejmuje zasady opieki lekarskiej nad ciężarną z cukrzycą.

Reklama

Prowadząc opiekę nad kobietą ciężarną z cukrzycą w I trymestrze ciąży należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wyrównanie glikemii oraz na utrzymanie glikemii na stałym, fizjologicznym poziomie.

Opieka prenatalna w I trymestrze ciąży

1. Badanie położnicze, w tym biocenoza pochwy.
2. Natychmiastowe wyrównanie glikemii, jeżeli nie zostało to zrobione przed ciążą.
3. Ocena stanu ogólnego ciężarnej
   - monitorowanie ciśnienia tętniczego ciężarnej,
 - ocena funkcji nerek,
   - posiew moczu raz w miesiącu,
   - badanie dna oka,
   - konsultacja neurologiczna,
   - badanie tętna i zmian naczyniowych na skórze,
   - oznaczenie TSH celem wykluczenia współistnienia chorób tarczycy
4. Badanie USG celem potwierdzenia zgodności wieku ciążowego i wykluczenia wad rozwojowych oraz wielowodzia

Konieczne jest badanie ginekologiczne wraz z wykonaniem biocenozy pochwy, ponieważ zmiany drożdżakowate i grzybicze często współistnieją z ciążą cukrzycową.

W II trymestrze ciąży badania są zasadniczo analogiczne do wykonywanych w I trymestrze, należy tylko pamiętać o możliwości uwidocznienia większej ilości wad płodu.

Opieka prenatalna w II trymestrze ciąży

1. Normalizacja glikemii,
2. Ocena stanu ogólnego ciężarnej - badania jak w I trymestrze ciąży,
3. Badanie USG celem potwierdzenia wieku ciążowego, wykluczenia wad rozwojowych - rozszczep kręgosłupa, wodogłowie, wady serca i pęcherza płodu.
4. Badanie położnicze.

Natomiast w III trymestrze ciąży zakres badań znacznie się poszerza. Oprócz czynności dotyczących wszystkich trzech trymestrów (normalizacja glikemii i wyrównywanie stanu ogólnego ciężarnej) dochodzi monitorowanie biofizyczne płodu (opisane w artykule Badania te przy wyrównanej glikemii można przeprowadzać ambulatoryjnie co 1-2 tygodni, pod warunkiem braku współwystępowania innych postaci patologii ciąży.

W leczeniu niedojrzałych płuc płodu można zastosować Ambroxol (Mucosolvan) przez 3-5 dni dożylnie 1 gram. W ciąży cukrzycowej nie powinny być stosowane glikokortykosterydy z powodu nasilania zaburzeń metabolicznych.

·  utrzymanie prawidłowej diety,

·  kontrola glikemii w warunkach domowych,

Doustne środki przeciwcukrzycowe są bezwzględnie przeciwwskazane z powodu ich działania teratogennego na ludzki płód. Dostosowanie dawki insuliny należy dostosować do reakcji pacjentki oraz poziomów glikemii. Należy stosować ludzkie insuliny wysokooczyszczone w kilku dawkach dziennie. Stosuje się insuliny wysokooczyszczone, dlatego, że słabo działa immunogennie (zapobieganie powstawaniu przeciwciał wiążących insulinę przechodzących przez barierę łożyskową).

1.   pobieranie krwi zawsze z czystych i suchych palców,

3.   należy przestrzegać zaleconych w instrukcji czynności wykonywanych w ściśle okreslonym czasie (niedozwolone nawet kilkusekundowe odstępstwa),

Ćwiczenia fizyczne są jednym ze sposobów leczenia cukrzycy. Niektórzy autorzy donoszą o korzystnym efekcie ćwiczeń ergometrycznych ramion u kobiet w ciąży. Powoduje to lepszą kontrolę glikemii bez występowania bradykardii u płodu, która pojawiała się po wykonaniu ćwiczeń innego rodzaju.

·  utrzymanie glikemii na prawidłowym poziomie,

·  specjalistyczne leczenie położnicze indywidualne dla każdej pacjentki.

1.  Cukrzyca ciążowa kontrolowana dietetycznie, bez makrosomii i bez wielowodzia - poród w 42 tygodniu ciąży.

3.  Cukrzyca przedciążowa dobrze kontrolowana, bez powikłań - poród między 38 a 40 tygodniem ciąży.

1. Wiek ciążowy, w którym nastąpiło obumarcie wewnątrzmaciczne poprzedniej ciąży, przy poprawnym prowadzeniu cukrzycy.

3. Znamienne obniżenie wartości wydalanego estriolu z moczem lub analogiczne wyniki oznaczeń estriolu metodą radioimmunologiczną w osoczu.

5. Gwałtowne znamienne obniżenie zapotrzebowania na insulinę.

7. Wzrost ciśnienia tętniczego podczas ciąży.

9.  Narastające w sposób znamienny wielowodzie.

 Schemat prowadzenia porodu u pacjentki ciężarnej z cukrzycą został zaproponowany przez Creutzfeloa:

·  Insulina Maxirapid HM (krótko działająca)  dawka w zależności od poziomu cukru (oznaczać co 2 godziny):

101 - 150 mg%  4 jedn.

201 - 300 mg%  12 jedn.

<a data-cke-saved-href="" rel="nofollow" rel="nofollow" href="" rel="nofollow" rel="nofollow" "http:="" www.forumginekologiczne.pl="" md.php?="" data-cke-saved-name="mtxt&file=article&sid=73" name="mtxt&file=article&sid=73&quot;&quot;&quot;">301 - 400 mg%  16 jedn.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Forum Ginekologiczne

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze