Zaloguj
Reklama

Ciąża u młodocianych a poród przedwczesny.

Autorzy: położna licencjonowana Barbara Nowok
Ciąża u młodocianych a poród przedwczesny.
Fot. Pantherstock
(0)

Ciąża u młodocianych jest ciążą wysokiego ryzyka ze względu na możliwość wystąpienia powikłań a jej przebieg może rzutować na to w jaki sposób odbędzie się poród.

Reklama

Głównym problemem, z jakim borykają się lekarze prowadzący ciążę młodocianej matki to ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego. Wiąże się to z wieloma czynnikami np. ze stresem, późnym zgłaszaniem się do lekarza oraz znacznie częściej występującymi u młodocianych ciężarnych zakażeniami.  W związku z częstym brakiem świadomości własnej płciowości młodych dziewczyn poród przed wyznaczonym terminem u nieletniej nie należy utożsamiać z wcześniactwem. Ustalenie terminu porodu na podstawie wywiadu jest często niemożliwe ze względu na występowanie nieregularnych miesiączek, w ciągu 5 lat po menarche.

W Polsce częstość porodów przedwczesnych stanowi 4,5-12%. W grupie młodocianych matek poród przedwczesny występuje 18,2-23,1%. Największy odsetek porodów przedwczesnych wśród młodocianych matek występuje do 15 roku życia. Wiąże się to m. in.  z późno rozpoczętą opieką lekarską wynikającą z niejednorodnych przyczyn. Badania różnych autorów wykazują, że ogromny wpływ na profilaktykę porodu przedwczesnego ma wcześnie rozpoczęta opieka medyczna. Młode matki objęte taką opieką rzadziej mają problemy w przebiegu ciąży oraz rzadziej występują u nich powikłania w czasie porodu. Literatura donosi, że młodociane pacjentki, których ciąża przebiegała bez nadzoru lekarza w 80% rodziły przedwcześnie.

W związku z tym, że etiopatogeneza porodu przedwczesnego jest wieloczynnikowa za kolejną przyczynę uważa się subkliniczne infekcje, które są mediatorami czynników zapalnych stymulujących wytwarzanie prostaglandyn. Prostoglandyny inicjują rozpoczęcie akcji skurczowej macicy oraz powodują zmiany w strukturze szyjki macicy, a także w obrębie struktur błon płodowych. Zakażenia stanowią około 30% wszystkich przyczyn występowania porodu przedwczesnego np. nie leczone stany zapalne pochwy. Równie ważną przyczyną jest stres, na jaki narażona jest nastolatka w związku z zaistniałą ciążą i zbliżającym się porodem.

Ogromny wpływ, na skrócenie okresu ciąży, przypisuje się również warunkom  socjoekonomicznym. Z czynnikiem tym wiąże się bezpośrednio problem niewłaściwej diety. Nieprawidłowe odżywianie kobiet młodych, brak suplementacji witamin, nałogi w ciąży, częsta redukcja masy ciała wpływa na niekorzystne zakończenie ciąży. Nastolatka zazwyczaj potrzebuje substancji odżywczych zarówno do własnego rozwoju, jak i dla rozwijającego się płodu, dlatego należy szczególną uwagę zwrócić na edukację w zakresie właściwie zbilansowanej diety.

Problem stanowi, także mała masa ciała przed ciążą oraz mały jej przyrost, co w konsekwencji może implikować porody małych dzieci. W szczególności niepomyślnie rokuje masa ciała ciężarnej poniżej 45kg.

W niektórych środowiskach młodocianych ciężarnych obserwuje się zwiększone przyjmowanie szkodliwych substancji tj. farmaceutyki, środki odurzające, itp. Na stawiane zarzuty nieletnie ciężarne szukają usprawiedliwienia w złych warunkach życia codziennego, dolegliwościach związanych z ciążą i brakiem wiedzy na temat negatywnego wpływu stosowanych preparatów na rozwój dziecka i przebieg ciąży.

Problem porodu przedwczesnego jest bardzo poważny nie tylko ze względu na powikłania mogące wystąpić podczas samego aktu porodowego. Również istotny jest fakt, iż dotyczy często młodocianych matek nie przygotowanych do opieki nad donoszonym dzieckiem a zwłaszcza dzieckiem przedwcześnie urodzonym.

W profilaktyce istotne znaczenie ma wczesna edukacja nieświadomych nieletnich, co do objawów rozpoczynającego się przedwcześnie porodu oraz jak najwcześniejsze podjęcie leczenia.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Forum Ginekologiczne

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze