Zaloguj
Reklama

Czy stosowanie metforminy podczas ciąży przyczynia się do polepszenia wyników ciążowych u kobiet z zespołem policystycznych jajników?

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Czy stosowanie metforminy podczas ciąży przyczynia się do polepszenia wyników ciążowych u kobiet z zespołem policystycznych jajników?
Fot. ojoimages
(0)

Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest jedną z najczęściej spotykanych endokrynopatii u kobiet w wieku reprodukcyjnym. Zespół ten jest związany z hiperinsulinemią i insulinoopornością, które to ulegają nasileniu podczas ciąży.

Reklama

Mechanizm ten odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju wielu powikłań ciążowych. W ciągu ostatnich kilku lat zaczęto szeroko badać zastosowanie metforminy, leku uwrażliwiającego na insulinę, w indukowaniu owulacji. Ostatnio dyskutuje się na temat zastosowania tego leku w czasie ciąży.  Do tej pory zebrano zbyt małą ilość wyników aby potwierdzić możliwość długookresowego zastosowania  leków  uwrażliwiających na insulinę w czasie ciąży. Udowodnienie bezpieczeństwa długookresowego  stosowania metforminy podczas ciąży stanowi wyzwanie zarówno dla lekarzy jak i naukowców.

Celem pracy była ocena wyników ciążowych u kobiet z PCOS, które zaszły w ciążę będąc w trakcie terapii metforminą i kontynuowały to leczenie przez różny okres czasu podczas ciąży.

Przeprowadzono badanie kliniczno-kontrolne obejmujące okres od stycznia 2005 do grudnia 2006  (szpital kliniczny, oddział położniczo-ginekologiczny, Aga Khan University, Karachi, Pakistan). W grupie badanej zebrano 137 kobiet niepłodnych z zespołem PCOS. Z grupy tej 105 kobietom udało się zajść w ciążę będąc w trakcie terapii metforminą (grupa badawcza), natomiast 32 pacjentki zaszły w ciążę bez terapii metforminą (grupa kontrolna). Wyniki badano w 3 podgrupach obejmujących grupę badaną, utworzonych w zależności od  czasu przyjmowania leku podczas ciąży. Przeprowadzono analizę porównawczą pomiędzy utworzonymi 3 grupami pacjentek a grupą kontrolną.

U wszystkich 137 kobiet potwierdzono występowanie PCOS (kryterium Rotterdam).  Kobiety te poddano obserwacji przez cały okres ciąży; po porodzie uzupełniano formularze wyników obserwacji każdej pacjentki. Grupę badaną podzielono na 3 mniejsze podgrupy: grupa A, 40 kobiet, które zaprzestały terapii metforminą pomiędzy 4-16 tygodniem ciąży; grupa B 20 kobiet stosujących lek do 32 tygodnia ciąży; grupa C, 45 pacjentek przyjmujących lek przez cały okres ciąży. Wszystkie grupy były dobrane pod względem wieku, wzrostu i wagi. Porównanie przeprowadzono pod kątem występujących powikłań w początkowym i zaawansowanym stadium ciąży, wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania płodu oraz ilości żywych porodów. W grupie A, B i C ilość przypadków nadciśnienia ciążowego/ stanu przedrzucawkowego kształtowała się odpowiednio: 43,7%, 33% i 13,9%. Ilość przypadków cukrzycy ciążowej wymagających leczenia insuliną w grupie A i B wynosiła odpowiednio 18,7% i 33,3% w porównaniu do 2,5% w grupie C. Odsetek przypadków wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania płodu był znamiennie niższy w grupie C: 2,5% w porównaniu do 19,2% w grupie A i 16,6% w grupie B.  Odsetek przedterminowych porodów i żywych porodów był znamiennie lepszy w grupie C w porównaniu do grup A i B.  Ogólny wskaźnik poronień wynosił 7,8%.  Wyniki grupy kontrolnej były porównywalne do wyników grupy A pod względem występowania powikłań we wczesnej i późnej ciąży.

Zastosowanie metforminy u kobiet  ciężarnych z PCOS znamiennie obniża ryzyko poronień, występowania cukrzycy ciążowej wymagającej zastosowania leczenia insuliną jak również  obniża ryzyko wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania płodu. W czasie badania nie odnotowano przypadków wewnątrzmacicznego obumarcia płodu czy martwych narodzin.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, Volume 34, Number 5, October 2008, pp. 832-837(6)

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze