Zaloguj
Reklama

"Instruowanie" podczas II okresu porodu jest mało pomocne.

Fot. ojoimages
(0)

Naukowcy z UT Southwestern Medical Center stwierdzili, iż obecność "osoby instruującej" przy porodzie, czyli mówiącej kobiecie, kiedy ma przeć podczas skurczów w bardzo małym stopniu wpływa na skrócenie porodu, a nawet może spowodować wzrost ryzyka wystąpienia późniejszych problemów z pęcherzem moczowym.

Reklama

W większości przypadków nie ma znaczenia czy przy porodzie obecny jest tzw. "trener" - twierdzą autorzy pracy opublikowanej w the American Journal of Obstetric and Gynecology. Autorzy pracy również podkreślają konieczność przeprowadzenia dalszych badań w celu określenia czy problemy z pęcherzem mogą mieć charakter stały.

"Często, lepiej jest dla samej pacjentki, aby wykonywała czynności, które są bardziej wygodne dla niej w danej chwili"- twierdzi Dr Steven Bloom, główny autor pracy.

 

W pracy naukowcy z UT Southwestern skupili się na drugim etapie porodu -momencie, w którym szyjka jest całkowicie rozwarta. Przestawione badanie poprzedzała inna praca gdzie stwierdzono podwyższoną ilość przypadków problemów związanych ze statyką dna miednicy wśród kobiet instruowanych przez personel medyczny podczas porodu.

Omawiane badanie dotyczyło grupy 320 kobiet z szpitala Parkland Memorial Hospital, które rodziły po raz pierwszy, przechodziły ciążę bez powikłań i którym nie podano znieczulenia zewnątrzoponowego. Badane pacjentki podzielono na dwie grupy, którymi opiekowały się położne. Łącznie w obu grupach 163 pacjentki były instruowane, kiedy mają przeć przez okres 10 s podczas skurczu, a 157-u pacjentkom powiedziano, aby parły według własnego uznania.

W grupie losowo wybranych kobiet, które instruowano drugi okres porodu uległ skróceniu o 13 minut, czyli z 56 na 46 minut.

"Nie stwierdzono istnienia innych korzyści wypływających z porodu instruowanego w stosunku do porodu nieinstuowanego "- twierdzi Dr Bloom. Wcześniejsze badania, opisane w majowym numerze Obstetric and Gynecology, dotyczyły takiej samej grupy pacjentek. W badaniu tym autorzy poddali analizie kwestię czy instruowanie powoduje długoterminowe problemy związane z miednicą pacjentek.

Z grupy 320 pacjentek, 128 zgłosiło się na badania kontrolne po upływie 3 miesięcy od porodu. Kobiety po porodzie instruowanym wykazywały mniejszą pojemność pęcherza moczowego oraz zmniejszoną wartość objętości do pierwszego odczucia parcia. Jednakże, w miarę upływającego czasu funkcja pęcherza może powrócić do stanu przed porodem.

"Nie wiemy jeszcze czy takie zmiany funkcjonalne maja długoterminowe oddziaływanie"-twierdzi Dr Kenneth Leveno.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • UT Southwestern Medical Center

Reklama
(0)
Komentarze