Zaloguj
Reklama

Leukocytoza w ciąży – przyczyny, objawy, leczenie

Autorzy: lek. Paulina Raczyńska
Leukocytoza w ciąży – przyczyny, objawy, leczenie
Fot. panthermedia
(0)

Niniejszy artykuł traktuje o zjawisku leukocytozy u kobiet w ciąży.

Reklama

Co to jest leukocytoza? 

Leukocytoza to stan, w którym w organizmie zwiększa się liczba krwinek białych. Na ogólną liczbę leukocytów składają się limfocyty, monocyty, neutrofile, eozynofile oraz bazofile. Dokładne oznaczenie liczby poszczególnych leukocytów ułatwia postawienie właściwego rozpoznania, czyli patologii, która spowodowała wzrost ilości poszczególnych ciałek krwi. 

Leukocytoza fizjologiczna 

Wzrost ilości produkowanych przez organizm leukocytów nie zawsze musi oznaczać patologię. Fizjologicznie krwinki białe odpowiadają za reakcje obronne organizmu, zatem do ich wzrostu może dochodzić także w sytuacjach stresowych, ale niebędących wywołanych chorobą. Wtedy właśnie mówimy o leukocytozie fizjologicznej. Może ona być spowodowana wysiłkiem fizycznym, obfitym posiłkiem, wyziębieniem, stresem, przegrzaniem, a także paleniem papierosów czy ciążą.

Leukocytoza neutrofilowa 

Leukocytoza neutrofilowa, czyli neutrofilia, dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, neutrofilów (granulocytów obojętnochłonnych), które procentowo stanowią najliczniejszą grupę leukocytów obecnych we krwi obwodowej (40-75%). Stan ten może występować fizjologicznie w ciąży lub po zbyt obfitym posiłku, ale może również wskazywać na stan po resekcji śledziony, toczącą się infekcję bakteryjną, białaczkę, chłoniaka, zespół Cushinga czy wszelkiego rodzaju choroby autoimmunologiczne.

Leukocytoza pokarmowa 

Leukocytozą pokarmową nazywamy stan, w którym po spożyciu obfitego posiłku dochodzi do wzrostu liczby leukocytów we krwi. Istnieją także prace wskazujące na korelację między sposobem przyrządzenia potrawy a wzrostem liczby białych krwinek. Wynika z nich, że im żywność jest bardziej przetworzona, tym większą leukocytozę wywołuje.

Nieprawidłowości w ciąży, fot. panthermedia

Leukocytoza w ciąży 

Podwyższone stężenie leukocytów we krwi w czasie ciąży nie powinno nas niepokoić. Oczywiście mowa o niewielkim podwyższeniu oraz braku jakichkolwiek objawów towarzyszących, mogących wskazywać na toczącą się w organizmie patologię. Każde niepokojące objawy powinny skłonić do wizyty u specjalisty w celu wykluczenia ewentualnych chorób, które mogą stanowić zagrożenie dla dziecka.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Kuliczkowski K., Podolak-Dawidziak M.: Hematologia: skrypt. Wrocław 2007, s. 33.

    Choroby wewnętrzne. T. II. Red. A. Szczeklik. Karków 2005.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze