Zaloguj
Reklama

Niedobór witaminy D może podwyższać ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego.

Autorzy: JEFF EVANS
Zażywanie tabletek
Fot. Panthermedia
Zażywanie tabletek
(0)

Kobiety ciężarne mające zbyt niskie poziomy witaminy D mogą wykazywać podwyższone ryzyko rozwinięcia się stanu przedrzucawkowego - zgodnie z wynikami pionierskiego badania dotyczącego tego tematu.

Reklama

"Jeśli inni badacze potwierdzą istnienie sugerowanego powiązania, wtedy stan przedrzucawkowy można będzie dodać do rozszerzającej się listy nietypowych skutków ubocznych niedoboru witaminy D" - twierdzi doktor Lisa M.Bodnar.

Stan przedrzucawkowy stanowi przyczynę około 15% przedterminowych porodów na terenie USA. Jedynym znanym środkiem zapobiegającym stanom przedrzucawkowym jest poród i do tej pory niewiele jest  wiadomo na temat w jaki sposób można by  zapobiec temu zaburzeniu - mówi dr. Bodnar z katedry Epidemiologii Uniwersytetu w Pittsburgh'u .

Wraz ze swoim zespołem badawczym dr. Bodnar przeprowadziła badanie kliniczno-kontrolne, w którym uczestniczyło 49 pacjentek będących w pierwszej ciąży, i u których występował stan przedrzucawkowy a grupę kontrolną stanowiło 392 zdrowych kobiet ciężarnych. Do badania zakwalifikowano pacjentki będące, w co najmniej 16 tygodniu ciąży. Od pacjentek tych pobierano próbki krwi poprzez cały okres ciąży jak również pobrano próbki krwi pępowinowej podczas porodu. Stan przedrzucawkowy był definiowany jako nowo zdiagnozowane nadciśnienie ciążowe i białkomocz występujące po 20 tygodniu ciąży oraz zanik tych powikłań w okresie poporodowym.

W próbkach krwi pobranych przynajmniej w 22 tygodniu ciąży, u kobiet ze stanem przedrzucawkowym wykryto znacząco niższe średnie stężenie 25-hydroksy witaminy D w porównaniu z wynikami próbek grupy kontrolnej (38,5 nmol/L vs. 42,8 nmol/L). Przy analizowaniu wyników uwzględniono wpływ czynników zakłócających takich jak: rasa/etniczność, prenatalna suplementacja mutliwitaminowa, wartości BMI przed ciążą oraz wpływ pory roku.

„Stosując model regresji logistycznej wykryliśmy, iż niedobór witaminy D jest ważnym i znaczącym czynnikiem prognostycznym ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego, a ryzyko to ulegało obniżeniu przy podwyższeniu stężenia witaminy D” - twierdzi dr. Bodnar.

Przy stężeniu 25(OH)D wynoszącym 80 nmol/L iloraz szans ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego obniżał się z 3,5  przy wartości 20 nmolL do 2.7 przy wartości 30nmol/L oraz spadł do 1.6 przy stężeniu 50 nmol/L.

Noworodki matek ze stanem przedrzucawkowym wykazywały znacząco niższe średnie poziomy 25(OH)D w krwi pępowinowej pobranej podczas porodu w porównaniu do noworodków matek z grupy kontrolnej (36,5 nmol/L vs. 43,1 nmol/L). Noworodki matek ze stanem przedrzucawkowym również częściej (2,4 krotnie) wykazywały w późniejszym okresie niższe stężenia 25(OH)D -stężenie poniżej 40 nmol/L.

W łożysku znajdują się receptory witaminy D, a samo łożysko wydziela 1-α-hydroksylazę, która to uczestniczy w przemianie magazynowanej 25(OH)D w aktywny związek 1,25(OH)2D. Wykazano, iż witamina D uczestniczy w regulacji transkrypcji genów ważnych dla takich procesów jak angiogeneza czy wrastanie łożyska w macicę, które to odgrywają kluczową rolę w prawidłowej implantacji. Witamina D posiada również właściwości przeciwzapalne i immunomodulacyjne, obniża stężenie reniny oraz uczestniczy w sekrecji insuliny.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Ob Gyn News, Volume 42, Issue 1, Page 1,8 (01 January 2007)

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze