Zaloguj
Reklama

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie.

Autorzy: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie.
Fot. ojoimages
(0)

Przedstawiono rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wykonywania badań ultrasonograficznych u kobiet ciężarnych.

Reklama

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii

 W dniach 8-9 maja 2004 r. odbyło się posiedzenie grupy ekspertów powołanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, dotyczące standardów wykonywania badania ultrasonograficznego w położnictwie i ginekologii.

Komisja Ekspertów działała w składzie: prof. Marek Spaczyński, prof. Krzysztof Szaflik, prof. Jacek Brązert, prof. Romuald Dębski, prof. Tomasz Pertyński, prof. Maria Respondek – Liberska, doc. Mariusz Zimmer, doc. Krzysztof Sodowski, doc. Artur Czekierdowski, doc. Jacek Szamatowicz, doc. Krzysztof Preis, doc. Włodzimierz Sawicki, dr Dariusz Borowski, dr Mirosław Wielgoś, dr Marek Pietryga, dr Mariola Ropacka, dr Piotr Sieroszewski, dr Piotr Kaczmarek.

Głównym celem spotkania było opracowanie aktualnego schematu wykonywania badania ultrasonograficznego w położnictwie i ginekologii. Badanie ultrasonograficzne stało się jedną z podstawowych metod diagnostycznych w położnictwie i ginekologii i jest nieodzownym elementem codziennej pracy lekarza.

Umiejętność wykonania tego badania w zakresie podstawowym jest częścią wykształcenia ginekologa i położnika, dlatego powinno być ono wykonywane przez lekarza ginekologa – położnika, jako badanie przesiewowe w ciąży oraz w wiekszości wskazań ginekologicznych. Badania ultrasonograficzne mogą wykonywać lekarze posiadający umniejętności potwierdzone certyfikatem Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Wymagania aparaturowe:

Aparat ultrasonograficzny w diagnostyce położniczo – ginekologicznej powinien posiadać:

 • prezentację 2D w czasie rzeczywistym, co najmniej 128 – stopniową skalę szarości, powinien mieć możliwość pomiaru odległości (co najmniej dwóch pomiarów), obwodu i pola powierzchni oraz program położniczy.

Powinien być wyposażony w trzy rodzaje głowic:

 • przezbrzuszną typu convex (sektor) o częstotliwości 3,5 – 7,5 MHz
 • liniową o częstotliwości 4,0 – 7,5 MHz (badanie piersi)
 • dopochwową typu convex (sektor) o częstotliwości 4,0 – 7, 5 MHz

Cennym uzupełnieniem możliwości aparatu ultrasonograficznego powinna być opcja kolorowego Dopplera i dokumentacji fotograficznej.

Standard ultrasonograficznego badania położniczego obejmuje:

1. Wykonanie trzech badań ultrasonograficznych - przesiewowych w ciąży:

 • 11 – 14 tydzień ciąży,
 • 20 tydzień ciąży ( +/- 2 hbd )
 • 30 tydzień ciąży ( +/- 2 hbd )

 2. W wyjątkowych sytuacjach klinicznych komisja zaleca wykonanie dodatkowego badania ultrasonograficznego głównie ze wskazań lekarskich przed 10 tygodniem ciąży.

 3. Wynik badania ultrasonograficznego powinien zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia lub PESEL pacjentki,
 • miejsce i datę badania, wykonujący badanie,
 • informację dotyczącą nazwy aparatu ultrasonograficznego oraz rodzaju i częstotliwości głowic, którymi badanie zostało wykonane,
 • rozpoznanie wstępne lekarza kierującego,
 • data ostatniej miesiączki (OM) i tydzień ciąży wg OM,
 • zaawansowanie ciąży wg ewentualnych poprzednich badań USG
 • dokumentację badania:
  • - ultrasonogramy(videoprinter)
  • taśma magnetyczna (video)
  • dyskietka, płyta(komputer)

Badanie ultrasonograficzne do 10 tygodnia ciąży

W tym okresie celem badania ultrasonograficznego ze wskazań lekarskich jest:

 • uwidocznienie i lokalizacja jaja płodowego.
 • ocena wieku ciążowego (GS,CRL)
 • uwidocznienie czynności serca płodu.
 • ocenę liczby zarodków, kosmówek i owodni.
 • stwierdzenie prawidłowego lub patologicznego rozwoju ciąży

Wynik badania powinien zawierać ocenę:

1.  Macicy:

 • kształt (regularny, nieregularny)
 • budowa ( prawidłowa, nieprawidłowa: wady, mięśniaki)
 • wielkość ( prawidłowa, powiększona)

2.  Lokalizacja i budowa przydatków

3.  Pęcherzyka ciążowego (Gestation Sac ) :

 • położenie w jamie macicy
 • liczba pęcherzyków ciążowych
 • kształt (okrągły, spłaszczony, regularność zarysów )
 • pomiar pęcherzyka ciążowego (GS – średnia z 3 wymiarów)

4.  Pęcherzyka żółtkowego (Yolk Sac)

 • obecność YS (tak/nie)
 • średnica
 • opis ewentualnych nieprawidłowości (kształt,echogeniczność)

5.  Zarodka

 • obecność (tak/nie)
 • pomiar długości ciemieniowo – siedzeniowej / CRL /
 • obecność czynności serca / przy CRL powyżej 6 mm /

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze