Zaloguj
Reklama

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na profil lipidowy i układ sercowo-naczyniowy. Część 2.

Autorzy: Dr n. med. Wioletta Rozmus-Warcholińska, Prof dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec
Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na profil lipidowy i układ sercowo-naczyniowy. Część 2.
Fot. panthermedia
(5)

Przedstawiono wyniki badania WHI.

Reklama

Wiele kontrowersji wzbudziło badanie WHI przeprowadzone w USA. Była to randomizowana kontrolowana podwójnie ślepa próba zaplanowana jako badanie prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych, początkowo planowano czas badania na  8,5 roku. Brało w niej udział 16608 kobiet w wieku postmenopauzalnym w wieku 50-79 lat z nieusuniętą macicą  rekrutowanych przez  40 klinicznych ośrodków w USA w czasie 1993-1998. Pacjentki otrzymywały skoniugowane estrogeny końskie 0.625 mg/d (CEE) wraz z octanem medroksyprogesteronu 2,5 mg/d (MPA), podawane razem w jednej tabletce dziennie. W sumie zażywało je 8506 kobiet, a 8102 kobiet przyjmowało placebo. Jako dwa podstawowe wyniki oceniano wpływ HTZ na  chorobę wieńcową serca, gdzie brano pod uwagę zawał i śmierć w przebiegu choroby wieńcowej oraz wpływ HTZ na wystąpienie inwazyjnego raka sutka. Badanie WHI dotyczące wpływu HTZ z użyciem terapii estrogenowo-progestagenowej przerwano 31 maja 2002 po 5,2 latach trwania. Decyzja została podjęta przez komisję nadzorującą badanie The Data and Safety Monitoring Board, która stwierdziła, że wzrost częstości chorób serca, choroby zakrzepowo-zatorowej i raka sutka nie przewyższa korzyści w postaci zmniejszenia częstości złamań kości i występowania nowotworów okrężniczo-odbytniczych.

Pytaniem pozostaje więc, czy można stosować HTZ w prewencji pierwotnej choroby wieńcowej. Randomizowane badanie kliniczno-kontrolne WHI (Women’s Health Initiative)  dało jednoznaczną odpowiedź, że HTZ nie powinna być stosowana w pierwotnej profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Badania te wykazały u kobiet stosujących HTZ wzrost ryzyka raka sutka o 26% (HR:1,26 95% CI 1,00-1,59), udaru mózgu o 41% (HR:1,41; 95% CI 1,07-1,85), chorób serca i naczyń o 29% (HR:1,29; 95%CI 1,02-1,63), choroby zakrzepowo-zatorowej o 110% (HR:2,11 ;95% CI  1,58-2,82) w porównaniu do grupy placebo w ciągu 5,2 lat terapii. Jednocześnie w grupie badanej stwierdzono spadek zachorowalności na raka jelita grubego o 37% (HR:0,63 ; 95% CI  0,43-0,92) oraz zmniejszenie częstości występowania osteoporozy i złamań osteoporotycznych, a ogólnie złamań o 24% (HR:0,76 ; 95% CI 0,69-0,85). Zaobserwowano również znaczną redukcję stężenia LDL ( spadek o 12,7%), wzrost HDL (o 7,3%) oraz wzrost TG (o 6,9%).

Nie zaobserwowano znamiennej różnicy między grupami w ogólnym ryzyku choroby nowotworowej (HR :1,03; 95% CI 0,9-1,17), raka trzonu macicy (HR :0,83, 95% CI 0,47-1,47) oraz raka płuca (HR : 1,04 ;95% CI 0,71-1,53). Ryzyko wystąpienia zdarzenia objętego ogólnym wskaźnikiem chorobowości było większe w grupie HTZ w porównaniu z grupą placebo (HR:1,15 ;95% CI 1,03-1,28) przy zbliżonym ryzyku zgonu w obu grupach (HR: 0,98. 95% CI :0,82-1,18).Według wyliczeń autorów leczenie 10 000 kobiet przez rok było związane z wystąpieniem dodatkowych 7 incydentów wieńcowych, 8 przypadków udaru mózgu, 8 przypadków zatoru tętnicy płucnej i 8 przypadków inwazyjnego raka sutka oraz z uniknięciem 6 przypadków nowotworu jelita grubego i 5 złamań bliższego odcinka kości udowej. Biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia  któregokolwiek z powyższych, leczenie 10000 kobiet przez rok wiązało się z wystąpieniem 19 dodatkowych stanów chorobowych.

 Wyniki badania Women’s Health Initiative

Oceniany parametr

Wskaźnik ryzyka względnego HR

Choroby sercowo-naczyniowe

HR:1,29(95%CI 1,02-1,63)

Rak sutka

HR:1,26 9(95% CI 1,00-1,59)

Udar mózgu

HR:1,41 (95% CI 1,07-1,85)

Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa

HR:2,11 (95% CI  1,58-2,82)

rak okrężnicy

HR:0,63 ( 95% CI  0,43-0,92)

rak endometrium

HR:0,83 (95% CI 0,47-1,47)

Złamania osteoporotyczne

HR:0,76(95% CI 0,69-0,85)

Całkowita śmiertelność

HR:0,98 (95% CI 0,82-1,18)

Nowotwory złośliwe

HR:1,03 ( 95%CI 0,9-1,17)

Główne trendy występowania powikłań chorób sercowo-naczyniowych i innych badanych wskaźników w zależności od czasu stosowania HRT rozpoczynały się po randomizacji i trwały 5 lat. Powikłanie w postaci udaru mózgu wzrastało od 2 roku stosowania i trwało 5 lat, w przypadku raka inwazyjnego sutka różnica między grupami nie była istotna przez pierwsze 4 lata stosowania HTZ, dopiero potem ryzyko wystąpienia nowotworu gwałtownie wzrastało. Warto również podkreślić, że głównymi powikłaniami sercowo-naczyniowymi były łagodne zawały i udary.

 Piśmiennictwo jak w części 1 oraz:

  1. Fletcher  S.W. i wsp.: Failure of Estrogen Plus Progestin Therapy for Prevention,  JAMA, 2002 Vol. 288, No.3:  333-345
  2. Schneider HPG.: The view of the International Menopause Society of the Women’s Health Initiative, Climacteric, 2002, 5: 211-6
  3. The  Women’s Health Initiative Study Group.Design of the Women’s Health Initiative clinical trial and observational study. Control Clinical Trials,1998, 19:  61-109.
  4. Writing Group for The Women’s Health Initiative Investigators. Risks and Benefits of Estrogen Plus Progestin in Healthy Postmenopausal Women. Principal Results From The Women’s Health Initiative Randomized Trial, JAMA, 2002; 288-: 321-333

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Forum Ginekologiczne

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze