Zaloguj
Reklama

Zalety porodu aktywnego oraz pozycji wertykalnych.

Autorzy: Dr Zofia Polska
Zalety porodu aktywnego oraz pozycji wertykalnych.
Fot. ojoimages
(5)

Artykuł przedstawia zalety wynikające z aktywnego uczestnictwa rodzącej w porodzie oraz z wykorzystania podczas porodu pozycji wertykalnych.

Reklama

Pojęcie „poród aktywny” pojawiło się stosunkowo niedawno, bo na początku lat osiemdziesiątych, lecz bardzo szybko zyskało wielu zwolenników zarówno wśród kobiet rodzących, jak i personelu medycznego.

Propagowanie tego sposobu porodu przez szkoły rodzenia oraz mass-media spowodowało, że coraz większa ilość szpitali przystosowuje swoje sale porodowe oraz szkoli personel w tym kierunku. Tym samym, placówki te dają rodzącym większą swobodę, możliwość wybierania w czasie porodu najdogodniejszych dla siebie pozycji oraz umożliwiają im najaktywniejsze uczestnictwo w tym najważniejszym wydarzeniu w życiu.

Wydzielenie osobnych sal odpowiednio przystosowanych do każdego okresu porodu, umożliwienie uczestnictwa w czasie porodu osobom najbliższym rodzącej, jak również możliwość przebywania matki z nowonarodzonym dzieckiem od pierwszych chwil jego życia sprawia, że kobiety rodzące z większą ufnością i spokojem zgłaszają się do porodu.

Coraz częściej kobietom umożliwia się poród w pozycjach wertykalnych, czyli takich, w których kanał rodny skierowany jest ku dołowi, a główka siłą ciężkości łatwiej obniża się w kanale rodnym oraz przyspiesza rozwieranie szyjki macicy. Instynktowne i podświadome przyjmowanie najdogodniejszych pozycji jest bardzo istotnym elementem wpływającym pozytywnie na przebieg porodu.

Wykorzystywanie pozycji wertykalnych w czasie porodu jest zjawiskiem znanym od wielu lat, jednak wraz z postępem cywilizacji i coraz większym rozpowszechnianiem porodu w placówkach medycznych, naturalne i najbardziej fizjologiczne pozycje zostały zastąpione przez te najdogodniejsze dla personelu medycznego asystującego podczas porodu. Pozycja „na wznak” na łóżku porodowym jest najmniej fizjologiczną pozycją porodową jednak umożliwia dokładną kontrolę postępu porodu oraz łatwiejszy dostęp do rodzącego się dziecka.

Możliwość doboru najdogodniejszej pozycji ma wiele zalet. Pozwala nie tylko na zmniejszenie odczuwania skurczów porodowych, ale również przyspiesza poród, pozwala na odprężenie i relaks w przerwach międzyskurczowych oraz maksymalne wykorzystanie efektywności skurczu. Większa ufność we własny instynkt pozwala rodzącym na samodzielne sterowanie przebiegiem porodu, przez co kobieta w pełni staje się podmiotem tego wydarzenia. 

Zalety porodu w pozycjach wertykalnych

 1. Zmniejszenie lęku, napięcia nerwowego i poczucia bezradności
 2. Możliwość relaksacji i odprężenia
 3. Efektywniejsze wykorzystanie sił
 4. Zwiększenie regularności i efektywności skurczów porodowych
 5. Zmniejszenie odczuwania skurczów porodowych
 6. Zwiększenie wymiarów miednicy kostnej
 7. Łatwiejsze i precyzyjniejsze wstawianie się główki do kanału rodnego
 8. Szybsze rozwieranie szyjki macicy
 9. Mniejsze napięcie tkanek krocza
 10. Zmniejszone ryzyko urazów krocza
 11. Zmniejszone ryzyko urazów główki
 12. Zwiększenie siły parcia
 13. Ułatwione oddychanie
 14. Lepsze dotlenienie płodu
Piśmiennictwo

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

 • Forum Ginekologiczne, zdjęcia: ojoimages

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze