Zaloguj
Reklama

Chorobowość matek związana z kilkakrotnie wykonywanym zabiegiem cięcia cesarskiego.

Autorzy: Robert M. Silver et al.
Chorobowość matek związana z kilkakrotnie wykonywanym zabiegiem cięcia cesarskiego.
Fot. medforum
(5)

Celem badania była ocena podwyższonej chorobowości matek związanej z wzrastającą liczbą cieć cesarskich. W prospektywnym badaniu kohortowym wzięło udział 30132 kobiet po cesarskich cięciach wykonanych w okresie 4 lat (1999-2002).

Reklama

W grupie badanej znalazło się: 6201 kobiet po pierwszym cięciu cesarskim, 15808 po drugim cięciu, 6324 po trzecim cięciu, 1452 po czwartym cięciu, 258 po piątym cięciu i 89 po szóstym lub większej ilości cięć cesarskich. Wraz z wzrastającą ilością cięć cesarskich znacznie wzrastały również następujące parametry: ryzyko występowania przyrośniętego łożyska, uszkodzenie pęcherza moczowego, urazy jelita, urazy moczowodu, niedrożność przewodu pokarmowego, konieczność pooperacyjnej wentylacji, przyjęć na oddział intensywnej terapii, usunięcie macicy oraz transfuzja krwi wymagająca 4 lub więcej jednostek krwi.

Przypadki przyrośniętego łożyska występowały w następującej ilości: 15 (0,24%) w podgrupie pacjentek po pierwszym cięciu cesarskim, 49 (0,31%) w podgrupie kobiet po drugim cięciu, 36 (0,57%) dla kobiet po trzecim cięciu, 31 (2,13%) u pacjentek po czwartym cięciu, 6 (2,33%) u pacjentek po piątym cięciu i 6 (6,74%) u pacjentek po szóstym lub większej ilości cięć. Konieczność przeprowadzenia histerektomii dotyczyła: 40 przypadków (0,65%)- pierwsze cięcie cesarskie, 67 (0,42%)- drugie ciecie cesarskie, 57 (0,90%)- trzecie cięcie, 35 (2,41%)- czwarte cięcie, 9 (3,49%)- piąte cięcie oraz 8 (8,99%)- szóste cięcie lub większa liczba cięć.

Dla pacjentek z łożyskiem przodującym (723 pacjentki) ryzyko wystąpienia łożyska przyrośniętego wynosiło: 3% -dla pierwszego cięcia cesarskiego, 11%-dla drugiego cięcia, 40%-dla trzeciego cięcia, 61% -dla czwartego cięcia oraz 67% dal piątego cięcia i większej ilości cięć.

Ciężka chorobowość dotycząca matek stopniowo wzrasta wraz ze wzrastającą ilością wykonanych cesarskich cięć, dlatego też powinno się dobrze rozważyć wybór powtórnego cięcia cesarskiego oraz przedyskutować zalety wyboru cięcia przy pierwszej ciąży.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Obstetrics & Gynecology 2006;107:1226-1232

Reklama
(5)
Komentarze