Zaloguj
Reklama

Czy hormonalna terapia zastępcza może być bezpiecznie stosowana u kobiet z rakiem piersi?

Autorzy: Chlebowski RT, Anderson GL
Czy hormonalna terapia zastępcza może być bezpiecznie stosowana u kobiet z rakiem piersi?
Fot. Pantherstock
(5)

W Szwecji przeprowadzono badania wpływu HTZ na przebieg leczenia wczesnego raka piersi u kobiet w wieku pomenopauzalnym.

Reklama

W Szwecji przeprowadzono badania wpływu HTZ na przebieg leczenia wczesnego raka piersi u kobiet w wieku pomenopauzalnym. Kobiety podzielono na dwie grupy: I obejmowała 434 pacjentki, u których w leczeniu HTZ dążono do zminimalizowania dawki progestagenu w połączeniu z estrogenem; II grupa to 378 pacjentek leczonych "tradycyjną" HTZ. Badania dotyczące drugiej grupy zostały przedwcześnie przerwane ze względu na znaczny wzrost ryzyka nawrotu choroby nowotworowej w związku z prowadzonym leczeniem hormonalnym. W grupie pierwszej badania udało się doprowadzić do końca, wyniki zaś nie pogorszyły się w stosunku do grupy kontrolnej nie stosującej HTZ w ogóle.

Z przeprowadzonych badań wynika, że dawki progestagenu+estrogenu i sposób ich podawania mogą mieć wpływ na ryzyko nawrotów raka piersi.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J Natl Cancer Inst. 2005 Apr 6;97(7):471-2

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze