Zaloguj
Reklama

Czynniki prognostyczne związane z zaprzestaniem palenia w okresie ciąży oraz podtrzymaniem niepalenia po porodzie w grupie kobiet o niskim statusie materialnym.

Autorzy: Ma Yunsheng et al.
Czynniki prognostyczne związane z zaprzestaniem palenia w okresie ciąży oraz podtrzymaniem niepalenia po porodzie w grupie kobiet o niskim statusie materialnym.
Fot. Pantherstock
(0)

Celem pracy było przedstawienie czynników związanych z paleniem w grupie kobiet o niskich dochodach w okresie ciąży oraz po porodzie.

Reklama

Do badania wykorzystano dane z badań klinicznych przeprowadzonych na grupie 327 kobiet ciężarnych, które na początku badania (czas włączenia do badania) paliły papierosy i u których ilość wypalanych papierosów była znana aż do momentu porodu, oraz grupy 109 kobiet, które w momencie porodu nie paliły (spontaniczne rzucenie palenia przed lub w momencie włączenia do badania).

Do oceny ścisłości otrzymanych raportów wypełnianych przez pacjentki wykorzystano pomiary ilości kotyniny w ślinie. Dane  zbierano w okresie od maja 1997 do listopada 2000. 18% kobiet z grupy 327 ciężarnych palących na początku badań, zaprzestało palenia do momentu porodu. Mniej chętnie palenie rzucały kobiety starsze, które były w zaawansowanej ciąży w momencie włączenia do badania, jak również bardziej uzależnione od nałogu, i których małżonkowie/partnerzy również palili.

37% kobiet z grupy 109, które w momencie porodu donosiły o niepaleniu, również w okresie 6-ciu miesięcy po porodzie nie wróciły do nałogu.

Do czynników warunkujących abstynencję od papierosów należały późniejszy tydzień ciąży w momencie włączenia do badania oraz spontaniczne rzucenie palenia w okresie ciąży. Natomiast kobiety, które mieszkały z osobami palącymi, mniej chętnie wybierały abstynencję  od papierosów. Pacjentki spontanicznie rzucające palenie rzadziej powracały do nałogu w okresie 6-ciu miesięcy po porodzie w porównaniu do kobiet ciężarnych, które zaprzestały palenia w późniejszym okresie ciąży. Udział partnerów w programie związanym z rzucaniem palenia kobiet ciężarnych i kobiet po porodzie zasługuje na szczegółową analizę.

Niższy współczynnik powrotu do nałogu w grupie spontanicznie rzucających palenie kobiet wskazuje na potrzebę istnienia sprzyjającego środowiska, które zachęca do zaprzestania palenia w okresie ciąży.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Maternal and Child Health Journal, Volume 9, Number 4, December 2005, pp. 393-402(10)

Reklama
(0)
Komentarze