Zaloguj
Reklama

Diagnostyka dysfunkcji tarczycy we wczesnej ciąży.

Autorzy: Bijay Vaidya et al.
Diagnostyka dysfunkcji tarczycy we wczesnej ciąży.
Fot. ojoimages
(5)

Występowanie subklinicznej niedoczynności tarczycy u matki w okresie ciąży jest związane z wieloma niekorzystnymi wynikami. Najnowsze wytyczne nie zalecają przeprowadzania badań skriningowych dotyczących funkcji tarczycy w okresie ciąży, lecz ograniczają te testy do grupy kobiet z wysokim ryzykiem wystąpienia dysfunkcji tarczycy czyli pacjentek z odnotowanymi w wywiadzie przypadkami zaburzeń funkcji tarczycy, choroby autoimmunizacyjnej lub historią zaburzeń tarczycy w rodzinie.

Reklama

Celem pracy była ocena skuteczności zastosowania badań celowanych do identyfikacji kobiet we wczesnej ciąży mających dysfunkcję tarczycy.

Dokonano prospektywnej analizy następujących parametrów: TSH, fT4 oraz fT3 w grupie 1560 pacjentek ciężarnych podczas ich pierwszej wizyty u lekarza (średni wiek ciążowy 9 tygodni). Wykonano testy na autoprzeciwciała anti-TPO u 1327 pacjentek (85%). Do grupy wysokiego ryzyka zakwalifikowano 413 kobiet (26,5%), u których występowały wcześniej przypadki zaburzeń tarczycy i choroby autoimmunizacyjnej lub istniały w rodzinie przypadki zaburzeń funkcji tarczycy.

40 kobiet (2.6%) wykazywało podwyższone poziomy TSH (>4,2 mIU/litr). Ilość przypadków podwyższonego poziomu TSH była wyższa w grupie w grupie pacjentek wysokiego ryzyka [6.8 vs. 1% w grupie niskiego ryzyka, ryzyko względne (RR)6.5, 95% przedział ufności (CI) 3.3-12.6]. Występowanie wcześniejszych problemów z tarczycą (RR 12.2, 95% CI 6.8-22) lub też innych chorób autoimmunizacyjnych (RR 4.8, 95% CI 1.3-18.2) czy też obecność autoprzeciwciał anti-TPO (RR 8.4, 95% CI 4.6-15.3) i podwyższona ilość przypadków zaburzeń tarczycy w rodzinie powodowało zwiększenie ryzyka występowania podwyższonych ilości TSH.

Jednakże, 12 z 40 kobiet z podwyższonymi wartościami TSH  (30%) pochodziło z grupy niskiego ryzyka.

Przeprowadzanie celowanych testów dotyczących funkcji tarczycy tylko w grupie wysokiego ryzyka mogłoby spowodować przeoczenie około jednej trzeciej kobiet z jawną/subkliniczną niedoczynnością tarczycy.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Vol. 92, No. 1 203-207

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze