Zaloguj
Reklama

Długość szyjki macicy a prognozy przedwczesnego porodu.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Długość szyjki macicy a prognozy przedwczesnego porodu.
Fot. iStock
(0)

Celem pracy było przedstawienie przeglądu najnowszej literatury i najnowszych osiągnięć dotyczących zastosowania pomiarów długości szyjki macicy w prognozowaniu przedterminowego porodu.

Reklama

We wszystkich badanych populacjach długość szyjki macicy była czynnikiem prognostycznym związanym z porodem przedwczesnym. Długość szyjki macicy nadal pozostaje czynnikiem najlepiej prognozującym.

Najnowsze dane wskazują, iż w przypadku stosowanych interwencji zapobiegających porodowi przedwczesnemu  u pacjentek bezobjawowych, u których zdiagnozowano krótką szyjkę macicy, najkorzystniejsze jest założenie pierścienia na szyjkę. Dotyczy to zarówno kobiet, u których poprzedni poród wystąpił przed terminem jak i pacjentek z długością szyjki mniejszą od 25mm. Wśród innych interwencji związanych z występowaniem krótkiej szyjki macicy obiecująco zapowiadają się terapie progesteronem i indometacyną. Metody te wymagają jeszcze dalszych badań przed zalecaniem do klinicznego stosowania. W grupie kobiet z objawowym przedterminowym porodem najnowsze badania wskazują, iż wiedza na temat długości szyjki i stężenia fibronektyny płodowej może być korzystna pod względem zmniejszania ryzyka przedterminowego porodu.

Pomiar długości szyjki macicy wykonywany przy pomocy dopochwowego USG stosowany jako narzędzie skrinningowe w prognozowaniu przedterminowego porodu i zapobieganiu przedterminowego porodu może w sposób znamienny poprawić wyniki zdrowotne ciężarnych pacjentek i ich noworodków.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Curr Opin Obstet Gynecol. 2007 Apr;19(2):191-5.

Reklama
(0)
Komentarze