Zaloguj
Reklama

Drospirenon w połączeniu z estrogenami w antykoncepcji i hormonalnej terapii zastępczej.

Autorzy: Oelkers WH et al.
Praca w laboratorium
Fot. ojoimages
Praca w laboratorium
(5)

Prawie wszystkie syntetyczne progestageny są pozbawione wpływu antymineralokortykosteroidowego i są niezdolne do antagonizowania estrogenowego efektu zatrzymywania sodu. Ta właściwość mogłaby być jedną z przyczyn przybierania na wadze i podwyższenia ciśnienia krwi związanego ze stosowaniem doustnej antykoncepcji oraz, wśród bardziej podatnych kobiet, z postmenopauzalną zastępcza terapią hormonalną (HRT).

Reklama

Praca przedstawia wyniki badań klinicznych nad drospirenonem, nowym progestagenem z aktywnością antyaldosteronową. Podanie prawidłowo miesiączkującym kobietom, 3 mg drospirenonu na dobę, zaczynając 5 i kończąc 25 dnia cyklu, powoduje zahamowanie owulacji. Kombinacja 3mg drospirenonu z 30 mikrogramami etynylestradiolu jest wysoce skutecznym i dobrze tolerowanym doustnym środkiem antykoncepcyjnym, mającym ogólny indeks Pearla około 0,57 a regulowany indeks Pearla 0,09. Dodatkowo taka kombinacja prowadzi do łagodnej natriurezy oraz powoduje niewielką kompensacyjną aktywację układu renina-aldosteron. W porównaniu do doustnej antykoncepcji zawierającej 30 mikrogramy etynylestradiolu i 150 mikrogramów levonorgestrelu, antykoncepcja oparta o 30 mikrogamów etynylestradiolu i 3 miligramy drospirenonu, podawana przez okres 6 miesięcy prowadziła do niewielkiego spadku masy ciała oraz spadku ciśnienia krwi.

W przypadku postmenopauzalnej terapii HTR zastosowano 2 mg drospirenonu w połączeniu z 1 mg 17beta-estradiolu w leczeniu stałym. Aby ocenić bezpieczeństwo takiej kombinacji dla śluzówki macicy analizowano dane zebrane z grupy 520 kobiet po menopauzie, którym podawano 1 mg 17beta-estradiolu i drospirenon (1,2 lub 3 mg dziennie) przez okres przynajmniej 100 tygodni. Nie wystąpiły przypadki przerostu czy też nowotworów podczas całego okresu badania, a 85-92% kobiet miało zanikowe/nieaktywne endometrium. Wyniki badań po 28 tygodniowej terapii 1 mg 17beta-estradiolu/2 mg drospirenonu wskazywały na spadek średniego skurczowego ciśnienia krwi o wartość 1,8mmHg i spadku średniej wartości rozkurczowego ciśnienia krwi o 3,8 mmHg. Jednakże w podgrupie kobiet z lekko podwyższonym ciśnieniem ( początkowe ciśnienie krwi wyższe niż 140/90 mmHg) średni spadek ciśnienia skurczowego po okresie 28 tygodni leczenia 1 mg 17beta-estradiolu/ 2mg drospirenonu wynosił 12,5 mmHg, a średni spadek rozkurczowego ciśnienia wynosił 9,4 mmHg.

Ponieważ wysokie ciśnienie krwi stanowi czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, stosowanie drospirenonu może wpływać korzystnie na zmniejszanie tego ryzyka poprzez obniżanie ciśnienia. W celu zbadania tego zjawiska należy przeprowadzić dokładniejsze analizy dotyczące zmniejszania ryzyka sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem nowego progestagenu. Podsumowując, drospirenon nie jest jedynym bezpiecznym lekiem dla kobiet stosujących doustną antykoncepcję lub HRT, ale oferuje dodatkowe korzyści.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Climacteric. 2005 Oct; 8 Suppl 3: 19-27

Reklama
(5)
Komentarze