Zaloguj
Reklama

Genetyczne monitorowanie rozwoju płodu.

Autorzy: PB Larrabee et al.
Model DNA
Fot. iStock
Model DNA
(0)

Nie opracowano do tej pory molekularnych testów biologicznych, które pozwoliłyby na monitorowanie wewnątrzmacicznego rozwoju płodu.

Reklama

Wyniki przeprowadzonego badania pilotażowego sugerują, że może być w tym celu wykorzystywane pozakomórkowe mRNA płodu. Możliwe jest uzyskiwanie mRNA płodu z płynu owodniowego. Zostaje ono poddane hybrydyzacji, a następnie analizie ekspresji genów.

Monitorowanie takie można przeprowadzać niezależnie od płci dziecka, wieku ciążowego i stopnia zaawansowania istniejących chorób. Wydaje się, że pozakomórkowe mRNA, obecne w płynie owodniowym, pochodzi tylko od płodu, a nie z łożyska.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • JAMA. 2005;293:836

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze