Zaloguj
Reklama

Kolejny poród: drogami rodnymi czy poprzez cięcie cesarskie?

Autorzy: Cleary-Goldman J et al.
Kolejny poród: drogami rodnymi czy poprzez cięcie cesarskie?
Fot. ojoimages
(5)

Wykonano badania wśród kobiet, których poprzednie ciąże ukończyły się poprzez cięcie cesarskie.

Reklama

W badaniu wzięło udział 95 ciężarnych pacjentek, których poprzednia ciąża ukończyła się poprzez cięcie cesarskie. Pacjentkom zadano pytania dotyczące samopoczucia po porodzie oraz zapytano o sposób rozwiązania kolejnej ciąży. Kolejną ankietę rozdano pacjentkom po porodzie, a pacjentki podzielono na 4 grupy, w zależności od sposobu rozwiązania ciąży. Grupę pierwszą stanowiło 26 pacjentek, które urodziły drogami rodnymi. W grupie drugiej było 18 pacjentek, których poród zakończył się ponownym cięciem cesarskim. Do grupy trzeciej należało 16 pacjentek, które przeszły cięcie cesarskie przez rozpoczęciem akcji porodowej. Ostatnią grupę stanowiło 35 pacjentek, które zostały rozwiązane cięciem cesarskim na własne życzenie.

Z odpowiedzi na zadane pytania wnioskować można, że najbardziej zadowolone z porodu były pacjentki, które urodziły kolejne dziecko drogami naturalnymi. Wszystkie z nich były świadome ryzyka, jakie niesie ze sobą poród drogami rodnymi po przebytym cięciu cesarskim. Znacznie mniej zadowolone były pacjentki, których poród ukończył się poprzez cięcie cesarskie.

Wynika z tego, że nawet po porodzie poprzez cięcie cesarskie należy brać uwagę poród drogami rodnymi, gdyż niesie on ze sobą znacznie mniej powikłań i pacjentki szybciej wracają do pełnej sprawności fizycznej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Am-J-Perinatol. 2005 May; 22(4): 217-21

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze