Zaloguj
Reklama

Kwasica okołoporodowa podczas ostatnich dwóch godzin porodu.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Kwasica okołoporodowa podczas ostatnich dwóch godzin porodu.
Fot. ojoimages
(0)

Celem pracy była ocena sytuacji położniczej w czasie ostatnich dwóch godzin porodu u noworodków z rozpoznaną kwasicą poporodową. Przeprowadzono badanie porównawcze przypadków w dwóch oddziałach położniczych szpitali akademickich w Szwecji. W grupie 28486 porodów w okresie od 1994 do 2004, u 305 noworodków wartość pH krwi w tętnicy pępowinowej była < 7,05 w momencie narodzin.

Reklama

W grupie badanej zebrano noworodki mające pH krwi w tętnicy pępowinowej < 7,05. Grupę kontrolną stanowiły noworodki mające pH większe lub równe 7,05 i co najmniej 7 punktów w skali Apgar  w pierwszych 5 minutach życia.  Zebrano dane dotyczące charakterystyki położniczej, zapisu kardiotokograficznego i leczenia oksytocyną w okresie ostatnich dwóch godzin porodu. W analizie jednozmiennej  stwierdzono istnienie związku z występującą kwasicą przy porodzie a ilością skurczy ≥ 6 skurczy/10 min (iloraz szans OR 4,94, 95% CI 3,25-7,49), zastosowaniem oksytocyny (OR 2,20; 95% CI 1,66-2,92), parciem co najmniej 45 minutowym (OR 1,77, 95% CI 1,31-2,38) i ułożeniem potylicowym tylnym płodu (OR 2,18, 95% CI 1,19-3,98).

W analizie wielozmiennej  tylko liczba skurczy ≥ 6/10 min (OR 5,36, 95% CI 3,32-8-65) oraz zastosowanie oksytocyny (OR 1,89, 95% CI 1,21-2,97) były związane z występowaniem kwasicy. Wśród przypadków z ≥6 skurczy/10 min, 75% było leczonych oksytocyną. Patologiczny zapis kardiotokograficzny miał miejsce w 68,8% przypadków w badanej grupie i w 26,1% przypadków w grupie kontrolnej (p<0,001).

Nadmierne skurcze macicy i zastosowanie oksytocyny są najważniejszymi czynnikami ryzyka wystąpienia kwasicy noworodka w czasie porodu.  Nadmierna aktywność macicy była związana, w większości przypadków z  hiperstymulacją mięśnia macicy.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Volume 87, Issue 7 2008, pages 745 – 750

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze