Zaloguj
Reklama

Migrena w ciąży

Autorzy: lek. Paulina Raczyńska
Ból głowy w ciąży
Fot. Shutterstock
Ból głowy w ciąży
(0)

Migrena jest chorobą bardzo popularną. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii codziennie występuje około 190000 jej epizodów napadowych. W zdecydowanej większości dotyczy kobiet, a szczyt jej występowania przypada na wiek rozrodczy. Sama ciąża zmniejsza natomiast częstość i intensywność napadów migreny bez aury.

Reklama

Migrena nie stanowi problemu diagnostycznego. Ból migrenowy charakteryzuje się poniższymi cechami:

  • jednostronny,
  • pulsujący,
  • narasta w ciągu kilku minut do kilku godzin,
  • związany z nudnościami, wymiotami, nadwrażliwością na światło i dźwięki,
  • uniemożliwia normalne funkcjonowanie,
  • o nasileniu umiarkowanym do silnego,
  • nasilający się w czasie aktywności fizycznej.

Migrenę można także podzielić ze względu na występowanie lub brak aury. U kobiet ciężarnych, ze względu na duże stężenia estrogenów w osoczu, może dojść do zmiany charakteru napadu migrenowego: aura bez występującego później bólu głowy. Aura może pojawić się pierwszorazowo właśnie w czasie ciąży, budząc niepokój wystąpienia zmian neurologicznych. Najczęściej objawia się ona jako zjawiska czuciowe, wzrokowe i motoryczne oraz zaburzenia równowagi i mowy. Charakterystyczne jest występowanie błysków, plam i zygzakowatych linii (iluzje fortyfikacyjne), drętwienie i mrowienie kończyn, a także ubytki w polu widzenia pod postacią mroczków. Objawy nasilają się przez około 5 minut, po czym do 60 minut ustępują.

Leczeniem pierwszego wyboru stosowanym w migrenie jest odpoczynek, unikanie czynników wywołujących, nawodnienie, regularne spożywanie posiłków oraz redukcja stresu. Niekiedy objawy ustępują po przyjęciu paracetamolu lub środków przeciwwymiotnych. Niektóre leki (tryptany lub niesteroidowe leki przeciwzapalne) można włączyć do leczenia wyłącznie po omówieniu z pacjentką ryzyka wynikającego z przyjmowania ich w czasie ciąży. Poza okresem ciążowym tryptany są stosowane z ogromnym powodzeniem. Zwężają naczynia krwionośne i hamują uwalnianie peptydów powodujących ból. W przypadku kobiet w ciąży najlepiej przebadany został sumatryptan, a dane pochodzące z badań nie wykazują zwiększonej częstości powikłań. Należy jednak pamiętać, że tryptany powinno włączać się do leczenia dopiero wówczas, gdy wyczerpane zostały inne schematy leczenia, a migrena jest oporna. Kobiety, które doświadczają napadów migrenowych regularnie, 3-4 razy w ciągu miesiąca, powinny stosować działania profilaktyczne polegające na przyjmowaniu zapobiegawczo np. propranololu ze względu na jego najlepiej udokumentowane bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią (stosowanie każdego leku w czasie ciąży należy konsultować z lekarzem!).

U kobiet cierpiących z powodu migreny, istnieje 2- krotnie wyższe ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego i należy pamiętać, że każda zmiana charakteru napadu migrenowego powinna skłonić do wizyty u lekarza w celu oceny ciśnienia tętniczego oraz analizy moczu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pearce C.F., Hansen W.F.: Headache and neurological disease in pregnancy. „Clinical Obstetrics and Gynecology” 2012; no. 55(3), p.. 810–828.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze