Zaloguj
Reklama

Niewykorzystane nowe procedury położnicze.

Autorzy: V. Fauveau et al.
Niewykorzystane nowe procedury położnicze.
Fot. ojoimages
(0)

W wielu krajach tworzy się i realizuje programy ukierunkowane na zmniejszenie śmiertelności i chorobowości matek i noworodków. Jednakże wiele z tych strategii (opartych o wyniki badań) wydaje się być niewykorzystywanych, a to stanowi główną przeszkodę w polepszaniu jakości opieki położniczej.

Reklama

Celem pracy było przypomnienie i uzmysłowienie czytelnikom o istniejących a niewykorzystywanych stosunkowo łatwych do wdrożenia, potwierdzonych wynikami badań, nowych procedur. Ponadto autorzy pracy chcieli poprzeć planowanie dalszych, bardziej szczegółowych badań nowych procedur dotyczących polepszenia opieki i praktyki położniczej, zwłaszcza tych nowości, które mogłyby być wykorzystane w słabo wyposażonych jednostkach.

Autorzy przeanalizowali możliwe przyczyny trudności w zastosowaniu zmian w praktyce lekarskiej. Stworzono listę potwierdzonych badaniami zabiegów, które z bardzo dobrym skutkiem stosowano w przypadkach pewnych powikłań położniczych – do listy dołączono również piśmiennictwo związane z wykorzystaniem danej procedury oraz źródłem artykułów.

W pracy przedstawiono również listę nowych obiecujących procedur wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań przed wprowadzeniem do praktyki. Osoby kierujące ośrodkami zdrowia jak również sami specjaliści odgrywają ważną rolę związaną z dostarczaniem jak najlepszej jakości opieki położniczej i noworodkowej poprzez wprowadzanie nowych procedur opartych na dowodach i niezwłoczne udostępnianie ich dla wszystkich ciężarnych pacjentek jak również ich noworodków, nawet w przypadkach niskobudżetowych  jednostek. Jednym z powodów opóźniającego się postępu i wprowadzania zmian jest bardzo ograniczony dostęp do źródeł literaturowych i zawartych w nich najnowszych artykułów. Chcąc przeciwdziałać takiemu zjawisku autorzy pracy przedstawili listę danych źródłwych jak również adresów stron internetowych i baz danych dostępnych bez opłat. Autorzy pracy mają nadzieję, iż przyczynią się do zainicjowania dyskusji na temat rozpowszechniania i zastosowania dobrych, nowych procedur położniczych i w ten sposób przyczynią się do polepszenia stanu zdrowia matek i noworodków.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2006, Volume 94, Issue 2, Pages 179-184

Reklama
(0)
Komentarze