Zaloguj
Reklama

Odżywianie się kobiety w ciąży ma wpływ na ciśnienie tętnicze dziecka

Autorzy: Lek. Agnieszka Kwiecień, specjalista medycyny rodzinnej
Odżywianie się kobiety w ciąży ma wpływ na ciśnienie tętnicze dziecka
Fot. ojoimages
(5)

Istnieją mechanizmy mogące programować wartości ciśnienia tętniczego dziecka w zależności od sposobu żywienia ich matek w czasie ciąży.

Reklama

Od dawna podejrzewa się, że w życiu dziecka istnieją pewne krytyczne okresy, w których dochodzi do zaprogramowania metabolizmu na określonym poziomie. Od sposobu żywienia w tym okresie zależy kierunek programowania metabolicznego. Może to mieć trwały wpływ na przykład na wartości ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu, a co za tym idzie na zdrowotność dzieci w skali całej populacji. Mechanizm taki wydaje się być aktywny już w życiu płodowym, stąd poszukiwania optymalnej diety dla kobiety ciężarnej. Ciekawym elementem budującym wiedzę w tym zakresie jest praca zespołu z Finlandii. W badaniach brało udział 256 kobiet w ciąży, które otrzymywały trzy rodzaje diety. Analizowano spożycie poszczególnych składników pokarmowych u badanych kobiet, a następnie porównywano je z wynikami pomiaru ciśnienia tętniczego u ich dzieci w wieku 6 miesięcy. Nie wykazano bezpośredniego, liniowego wpływu określonego schematu żywienia matki na wartości ciśnienia tętniczego niemowlęcia. Stwierdzono natomiast, że w zakresie spożycia tłuszczów i węglowodanów wyższe wartości ciśnienia u dziecka były znamiennie częstsze u matek, których spożycie tłuszczów i/lub węglowodanów było albo skrajnie niskie albo skrajnie wysokie (dolny i górny kwartyl spożycia w porównaniu ze środkowymi dwoma kwartylami). Autorzy wnioskują, że istnieją mechanizmy mogące programować wartości ciśnienia tętniczego dziecka w zależności od sposobu żywienia ich matek w czasie ciąży.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny

Źródło tekstu:

  • Aaltonen J, Ojala T, Laitinen K, Piirainen TJ, Poussa TA, Isolauri E.: J Pediatr. 2008 Jan;152(1):79-84, 84.e1-2. Epub 2007 Oct 24.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze