Zaloguj
Reklama

Poród przedwczesny i metody jego skriningu.

Autorzy: Hurk K et al.
Poród przedwczesny i metody jego skriningu.
Fot. ojoimages
(0)

Przedwczesny poród jest poważnym problemem współczesnego położnictwa. Jako jedną z metod prewencyjnych można próbować zastosować wyodrębnianie grup kobiet ciężarnych o dużym ryzyku porodu przedwczesnego.

Reklama

W celu przeprowadzenia badania stworzono bieżącą bazę danych związaną z kobietami ciężarnymi. Do badania włączono grupę 2368 ciężarnych, które przeszły badanie skriningowe oraz spełniły warunek dotyczący uzupełniania danych w okresie od 15 do 20 –tego tygodnia ciąży, w okresie porodu i po narodzinach dziecka. Utworzona baza danych stanowiła część większego zbioru informacji aktualizowanego przez ostatnie 15 lat.

Do wyznaczonej grupy kobiet, u których wystąpił przedwczesny poród włączono pacjentki, które urodziły przed rozpoczęciem 10-tego miesiąca ciąży. Wykryto znaczącą statystycznie korelację pomiędzy wyższymi wartościami MS-AFP (alfafetoproteina w surowicy matki) w okresie od 15 do 20 tygodnia ciąży a przedwczesnymi porodami. Kobiety mające wyższe lub równe stężenia AFP niż 1,8-wielokrotność mediany (MOM) wykazywały 3,8-razy większe ryzyko wystąpienia przedwczesnego porodu w porównaniu do pacjentek z niższymi wartościami AFP. Udowodniono, iż czułość metody wynosiła 25%, a specyficzność 92%.

W oparciu o otrzymane wyniki stwierdzono, że pomiary MS-AFP można stosować jako marker badań skriningowych związanych z przedwczesnym porodem na początku drugiego trymestru ciąży. Jako wartość graniczną służącą do wyznaczenia grupy ciężarnych o wysokim ryzyku przedwczesnego porodu wybrano 1,8 MOM.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Ceska-Gynekol. 2006 Jan; 71(1): 3-6

Reklama
(0)
Komentarze