Zaloguj
Reklama

Poród w szpitala versus poród w domu

Poród w szpitala versus poród w domu
Fot. ojoimages
(0)

Poród w domu zwiększa ryzyko śmierci dziecka.

Reklama

Proporcje planowych porodów w szpitalu do tych odbywających się w domu są różne w różnych krajach rozwiniętych. Joseph R. Wax z Centrum medycznego Maine w Portland (USA) dokonali niedawno przeglądu literatury dotyczącej tej tematyki.

Zgodnie z publikacją w planowe porody w domu okazały się powodować mniejszą liczbę problemów zdrowotnych doświadczanych przez matki i procedur medycznych takich jak podanie znieczulenia zewnątrzoponowego, elektroniczny monitoring pulsu płodu, nacięcie krocza czy operacja położnicza.

Z drugiej strony narodziny w miejscu zamieszkania okazały się wiązać z podwyższonym ryzykiem śmierci noworodka.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze