Zaloguj
Reklama

Poronienia nawracające a niedobory komórek macierzystych w wyścielisku

Wsparcie
Fot. Shutterstock
Wsparcie
(2)

Coraz więcej kobiet zmaga się z problemem poronień nawracających. W około 50% przypadków ich przyczyna pozostaje nieustalona. Najnowsze badania naukowe przeprowadzone przez Brytyjskich naukowców pokazują, że niedobory komórek macierzystych w endometrium u kobiet mogą stanowić bezpośrednią przyczynę poronień nawracających. Nie ulega wątpliwości, że za leczeniem specjalistycznych kobiety te powinny być także diagnozowane w specjalistycznych ośrodkach w szczególności przez genetyków klinicznych.

Reklama

Poronienia nawracające definiowane są jako utrata/strata trzech lub większej ilości następujących po sobie ciąż. Jak dotąd przyczyna połowy poronień nawracających jest nieustalona. Badania diagnostyczne rozpoczynane są dopiero po dwóch lub więcej kolejnych poronieniach. Wiele kobiet nie decyduje się także na podjęcie zarówno leczenia farmakologicznego jak i specjalistycznego.

Już dziś wiemy, że przyczyn poronień nawracających jest bardzo wiele.

Są to między innymi:

 1. Uwarunkowania genetyczne (dotyczą one większości poronień nawracających, mogą leżeć zarówno po stronie kobiety jak i mężczyzny).
 2. Defekt chromosomalny (w większości przypadków jest to wzajemna lub zrównoważona translokacja).
 3. Zaburzenia hormonalne (mowa tutaj o zaburzonej równowadze pomiędzy gonadotropiną kosmówkową a progesteronem).
 4. Różnego rodzaju infekcje a w szczególności różyczka, listerioza i toksoplazmoza.
 5. Nieprawidłowa budowa macicy u kobiet (jednorożna dwurożna, mięśniakowata macica).
 6. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa, której przyczyną są najczęściej wcześniejsze porody bądź przebyte operacje.
 7. Zaburzenia krzepnięcia krwi oraz różne choroby.                                          

Każdy oddział ginekologiczny ma swoje, wypracowane protokoły postępowania z kobietami, które dotykają poronienia nawracające. Badania naukowo przeprowadzone przez prof. Jan Brosens z Uniwersytetu w Warwick, pokazują, że brak a nawet niedobór komórek macierzystych w endometrium może być przyczyna poronień nawracających u kobiet. Co ważne wykazali oni, że wyścielisko tych pacjentek jest nieprawidłowe już przed ciążą. Brytyjczycy przeprowadzili swoje badania w Klinice Badań Implantacyjnych University Hospitals Coventry and Warwickshire na próbkach hodowlanych komórek z biopsji pobranych od kobiet z nawracającymi poronieniami. Na tej podstawie wysunęli następujące wnioski:

 1. Niedobory komórek macierzystych prowadzą do niepowodzeń ciążowych.
 2. Brak komórek macierzystych bądź ich zmniejszona liczba przyczyniają się do przyspieszonego starzenia tkanek macicy.
 3. Starzejące się komórki w znacznym stopniu nasilają proces zapalny.
 4. Starzejące się komórki posiadają zdolność do szybszej implantacji zarodka ale niestety nie umożliwiają dalszego rozwoju zarodkowi.
 5. Komórki hodowlane od kobiet z nawracającymi poronieniami miały zmienioną w porównaniu z komórkami macierzystymi sygnaturę epigeniczną.
 6. Endometrium pacjentek izoluje znacznie mniej komórek macierzystych w porównaniu z grupa kontrolna kobiet (osoby zdrowe).

W chwili obecnej badacze z University Hospital Coventry and Warwickshire sa w trakcie opracowywania „strategii” mającej na celu poprawę funkcji komórek macierzystych w endometrium. Dalsze badania są bardzo obiecujące i w przyszłości mogą pomóc kobietom z poronieniami nawracającymi.

Piśmiennictwo
Reklama
(2)
Komentarze