Zaloguj
Reklama

Poziom wiedzy rezydenta dotyczący aspektów technicznych zabiegu cięcia cesarskiego.

Autorzy: Dandolu V et al.
Poziom wiedzy rezydenta dotyczący aspektów technicznych zabiegu cięcia cesarskiego.
Fot. ojoimages
(0)

Przeprowadzono badanie ankietowe związane z lekarzami rezydentami (położnicy/ginekolodzy) i dotyczące różnych aspektów technicznych związanych ze wskazaniami do zabiegu cięcia cesarskiego, trendami związanymi z porodami naturalnymi u kobiet po wcześniej wykonywanym cięciu cesarskim (VBAC) oraz decyzji samych pacjentek o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia.

Reklama

Opracowano ankietę dotyczącą wszystkich wymienionych wyżej punktów. Ankiety rozesłano pocztą elektroniczną do wszystkich jednostek związanych z programem dla rezydentów.

Do analizy włączono 400 pierwszych otrzymanych ankiet. Pomimo faktu, iż cięcie pionowe uważane jest za dające szybszą możliwość dostania się do jamy brzusznej, to aż 77 % ankietowanych wybrało cięcie Pfannenstiel’a w przypadkach konieczności wykonania nagłego cesarskiego cięcia.

55% ankietowanych rezydentów wykorzystuje zamknięcie rozciętej macicy pojedynczą warstwą szwów, 37% stosuje zamknięcie dwuwarstwowe, natomiast 11% korzysta z zamknięcia pojedynczą warstwową tylko w przypadkach pacjentek poddanych zabiegowi jednoczesnej sterylizacji.

Pytania dotyczące porodu naturalnego wśród pacjentek, u których wcześniej wykonano zabieg cesarskiego cięcia, i które nie przechodziły porodu naturalnego, dostarczyły następujących danych: 1/3 ankietowanych nie wywoływałaby porodu pochwowego u takich pacjentek z obawy przed możliwością pęknięcia macicy. Pacjentkom tym zaproponowanoby ponownie zabieg cięcia cesarskiego. Ponadto 42% ankietowanych stwierdziło, iż nigdy by nie zaproponowali VBAC pacjentkom z nieudokumentowanym stanem blizny, 12% nie widziałoby przeciwwskazań, a 45% ankietowanych uzależniałoby swoją decyzję od wywiadu danej pacjentki.

W kwestii dotyczącej cesarskiego cięcia na życzenie pacjentki 94% lekarzy rezydentów ujętych w ankiecie, nie byłoby za taką opcją w przypadkach pacjentek bez powikłań ciążowych w pierwszej ciąży, natomiast 6% nie widziałoby przeciwwskazań.

Jednakże, jeżeli pacjentka byłaby dobrze poinformowana o konsekwencjach cesarskiego cięcia na życzenie i nadal chciała dokonać takiego wyboru to większość ankietowanych uszanowałaby wolę danej ciężarnej.

Obserwuje się dużą rozbieżność związaną ze sposobem szkolenia lekarzy rezydentów. Różnorodność ta jest spowodowana wieloma aspektami technicznymi dotyczącymi wskazań do cesarskiego cięcia, wyboru kolejnego cięcia cesarskiego w stosunku do VBAC oraz wyboru samych pacjentek. Najnowsze trendy opisane w literaturze nie zawsze odzwierciedlają wzorce stosowane w praktyce.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J-Reprod-Med. 2006 Jan; 51(1): 49-54

Reklama
(0)
Komentarze