Zaloguj
Reklama

Późne macierzyństwo a ryzyko zgonu przedporodowego i śródporodowego płodu.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Późne macierzyństwo a ryzyko zgonu przedporodowego i śródporodowego płodu.
Fot. medforum
(5)

Celem pracy była ocena ryzyka przedporodowego i śródporodowego zgonu płodu w grupie nieco starszych kobiet ciężarnych.

Reklama

Przeprowadzono badanie retrospektywne, kohortowe obejmujące dane z okresu od 1978 do 1997. Oceniono wpływ wieku matki na występowanie przypadków przedporodowego i śródporodowego zgonu płodu w pięciu grupach wiekowych kobiet (20-24, 25-29, 30-34, 35-39 oraz 40 lat i więcej), matki w wieku 20-24 lata były kategorią referencyjną. Przy pomocy metody wieloczynnikowego modelu regresji wg Coxa wyliczono skorygowane współczynniki ryzyka.

Ilość przypadków  przedporodowego i śródporodowego zgonu płodu była wyższa dla matek starszych (9,3/1000 i 1,2/1000) i niższa dla matek w wieku 25-29 lat ( 3,6/1000 i 0,8/1000). Po skorygowaniu uwzględniającym potencjalne czynniki zakłócające, starsze matki nadal pozostały w grupie większego ryzyka przedporodowego i śródporodowego zgonu płodu (skorygowany współczynnik ryzyka dla przedporodowego i śródporodowego zgonu płodu, odpowiednio: =3,6, 95% CI 2,9-4,4; oraz 2,7, 95% CI 2,0-3,6).

Ryzyko wystąpienia badanych podtypów martwego porodu również uległo podwyższeniu wraz z rosnącym wiekiem matek.

Demograficzne rozmieszczenie kobiet ciężarnych cały czas ulega przesuwaniu w prawo dlatego też,  lekarze będą coraz częściej spotykać się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia niekorzystnych wyników dla płodu w grupie starszych matek.  Wyniki badania potwierdzają ten trend oraz ujawniają nowe dane dotyczące podwyższonego ryzyka wystąpienia śródporodowego zgonu płodu u matek będących w starszym wieku.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, Volume 34, Number 5, October 2008, pp. 843-850(8)

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze