Zaloguj
Reklama

Stężenie AMH (Anti-Mullerian hormone) w czasie stosowania hormonalnej antykoncepcji u kobiet z zespołem policystycznych jajników.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Stężenie AMH (Anti-Mullerian hormone) w czasie stosowania hormonalnej antykoncepcji u kobiet z zespołem policystycznych jajników.
Fot. ojoimages
(0)

Stosowanie doustnej antykoncepcji (OC) zmienia charakterystyczne cechy towarzyszące zespołowi policystycznych jajników (PCOS) utrudniając w ten sposób diagnozę choroby. Stężenia AMH są wysokie u kobiet z PCOS i stabilne w ciągu całego cyklu menstruacyjnego u kobiet zdrowych.

Reklama

W pracy zbadano wpływ terapii OC na stężenie w surowicy AMH u kobiet z PCOS i u kobiet z prawidłowym cyklem menstruacyjnym. W badaniu prospektywnym uczestniczyło 30 kobiet z PCOS oraz 15 kobiet z prawidłowym cyklem menstruacyjnym. Pobrano pacjentkom próbki krwi w okresie wczesnej fazy pęcherzykowej cyklu menstruacyjnego oraz po upływie 6 cykli doustnej terapii antykoncepcyjnej. Próbki te zamrożono aż do czasu analizy. Zbadano wpływ terapii OC na poziom AMH w surowicy, estradiolu (E2), hormonu luteinizującego (LH), FSH, wolnego testosteronu, całkowitego testosteronu i siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEA-S). Dodatkowo oceniono objętość jajników i ilość pęcherzyków.

Stężenia w surowicy AMH u pacjentek z PCOS były znacząco wyższe w porównaniu do wyników początkowych kobiet zdrowych (+/- S.D.; 5.49+/-2.26 i 1.93+/- 0.51ng/ml). Po podaniu sześciu cykli terapii OC nie zaobserwowano znaczących zmian zarówno u pacjentek z PCOS jak i pacjentek z prawidłowym cyklem. Badanie USG wykazało

znaczne zmniejszenie objętości jajników i ilości pęcherzyków jak również ich rozmiarów w obu grupach pacjentek po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia badania.

Stwierdzono, iż pomimo obserwowanego znamiennego zmniejszenia dotyczącego objętości jajników i ilości pęcherzyków, 6-miesięczna terapia antykoncepcyjna nie spowodowała zmiany stężenia AMH w obu badanych grupach. AMH może być więc traktowany jako nowy marker u pacjentek z PCOS, które stosują już środki antykoncepcyjne.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2007 Feb 28;

Reklama
(0)
Komentarze