Zaloguj
Reklama

Stosowanie leków przeciwastmatycznych w ciąży.

Autorzy: Norra MacReady
Stosowanie leków przeciwastmatycznych w ciąży.
Fot. Pantherstock
(0)

Terapia stosowana w leczeniu astmy, zarówno w postaci łagodnej jak i ciężkiej, w okresie ciąży może być związana ze zwiększonym ryzykiem spontanicznego poronienia – sugerują wyniki badań przedstawione na 25-tym Kongresie Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology ( EAACI).

Reklama

W grupie najwyższego ryzyka znajdują się kobiety niestosujące regularnej terapii przeciwastmatycznej – twierdzi dr Bronislava Novotna, szefowa oddziału alergologii, University Hispital of Brno. Ilość występujących wad płodów w grupie ciężarnych stosujących formoterol, salmeterol lub montelukast w swoim trybie leczenia i preparatach inhalacyjnych nie była znacząco wyższa w porównaniu do ogólnej populacji kobiet ciężarnych bez astmy. Zdaniem dr Novotnej na podstawie uzyskanych wyników nie można było wyznaczyć szczegółowego związku pomiędzy astmą, terapią przeciwastmatyczna a ryzykiem spontanicznego poronienia. Z grupy 8 kobiet, które doświadczyły spontanicznego poronienia, 5 zdołało zajść ponownie w ciążę i urodzić zdrowe potomstwo. W przedstawionej pracy dr Novotna i jej zespół badawczy przedstawili prospektywną ocenę 182 pacjentek ciężarnych, które zgłosiły się na oddział alergologii w okresie 2000-2005. Ocenie poddano występowanie objawów po upływie miesiąca od rozpoczęcia procedury leczniczej, stosowanie leków ratujących życie, spirometrię, saturację krwi oraz metodę inhalacji. W grupie badanej 69 pacjentek stosowało formoterol, 31 salmeterol, a 22 montelukast. Każda z tych pacjentek równocześnie kontynuowała leczenie inhalatorami kortykosteroidowymi. Pozostała cześć grupy (60 pacjentek) nie przechodziła regularnej terapii leczenia astmy.

W okresie przeprowadzania badania u 8 doszło do spontanicznych poronień. Cztery z nich dotyczyły kobiet niestosujących regularnego leczenie przeciwastmatycznego. Częstość występowania spontanicznych poronień w badanej grupie kobiet była znacząco wyższa (0,049) w porównaniu do wyników ogólnej populacji kobiet w Czechach ( 0,0044). Dwa przypadki poronień dotyczyły kobiet stosujących formoterol, jeden pacjentki zażywającej montelukast oraz jeden przypadek w grupie stosującej salmeterol.

5 pacjentek urodziło potomstwo z wadami wrodzonymi - 3 z nich stosowało formoterol, a dwie pozostałe salmeterol. Ogólna częstość występowania noworodków z wadami rozwojowymi w grupie badanych pacjentek nie była znacząco wyższa w porównaniu do ogólnej populacji kobiet w Czechach.

Astma jest najczęściej spotykaną chorobą przewlekłą ciężarnych. Pomimo tego faktu nadal mało wiadomo na temat bezpieczeństwa i skuteczności kombinowanej terapii przeciwastmatycznej stosowanej w okresie ciąży.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • 25 Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology ( EAACI).

Reklama
(0)
Komentarze