Zaloguj
Reklama

Wewnątrzmaciczne oraz śródporodowe zakażenie wirusem HIV-1.

Autorzy: Magder LS et al.
Wewnątrzmaciczne oraz śródporodowe zakażenie wirusem HIV-1.
Fot. ojoimages
(0)

Magder i wsp. przeprowadzili badania oceniające przeniesienie zakażenia wirusem HIV-1 matki na płód.

Reklama

Badania przeprowadzono w latach 1990-2000 i objęły one 1709 noworodków matek chorych, u 166 (9.7%) z nich stwierdzono obecność wirusa HIV. Za noworodki  zakażone podczas ciąży uznawane były te, u których stwierdzono dodatnie wyniki na obecność we krwi obwodowej komórek wirusa HIV i/lub łańcuchowej reakcji porlimerazy DNA w siódmym dniu po porodzie lub wcześniej, natomiast jeśli wyniki badań były dodatnie po 7 dniach od urodzenia zakażenie definiowane było jako śródporodowe.

 Okazało się, że procent zakażeń dzieci matek chorych wynoszący 18,1% w latach 1990-92 zmalał do 1,6% w latach 1999-2000. Zakażenia przezmaciczne stanowiły 34%, natomiast śródporodowe 66% wszystkich zakażeń. Warto zwrócić uwagę, że w czasie prowadzenia badań ilość zakażeń przezmacicznych wzrastała ( 27% w latach 1990-92 ; 80% w latach 1999-2000), natomiast śródporodowych  malała.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • : J. Acquir. Immune. Defic. Syndr. 2005 Jan 1; 38(1): 87-95

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze