Zaloguj
Reklama

Wpływ okresu pomiędzy porodem i zajściem w kolejną ciążę na ciśnienie krwi podczas kolejnej ciąży.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Wpływ okresu pomiędzy porodem i zajściem w kolejną ciążę na ciśnienie krwi podczas kolejnej ciąży.
Fot. Panthermedia
(0)

Zaobserwowanie mniejszego ryzyka występowania stanu przedrzucawkowego u kobiet już rodzących nasunęło hipotezę, iż adaptacja sercowo-naczyniowa z pierwszej ciąży ma daleko idący, długoterminowy korzystny wpływ, który przyczynia się do obniżenia ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego podczas drugiej ciąży.

Reklama

Jednak, w jaki sposób okres czasu pomiędzy kolejnymi ciążami wpływa na średnie ciśnienie tętnicze (MAP) jako wskaźnika adaptacji sercowo-naczyniowej w kolejnych ciążach nie zostało dobrze poznane.  Autorzy pracy zbadali wpływ okresu pomiędzy porodem a zajściem w kolejną ciążę na MAP w kolejnych ciążach. W tym celu wykorzystano wyniki z projektu Collaborative Perinatal Project (1956-1965), przy zastosowaniu do analizy statystycznej modelu regresji efektów losowych.

Zebrano dane dotyczące 533 kobiet i  pomiarów ich MAP zarówno w pierwszej jak i drugiej ciąży. MAP było niższe podczas drugiej ciąży (o około 2 mmHg) dla bardzo krótkich odstępów czasu między kolejnymi ciążami. Jednakże, różnica ta uległa zmniejszeniu w przypadku zwiększenia przedziału czasowego pomiędzy ciążami, z całkowitym zaniknięciem dla przedziałów czasowych dłuższych niż 2 lata.

Stwierdzono, iż MAP jest niższe podczas drugiej ciąży w porównaniu do wyników pierwszej jednak oddziaływanie to utrzymuje się przez krótki okres czasu.  Dlatego też nie wydaje się prawdopodobnym aby mechanizmy związane z  MAP  traktowanym jako wskaźnik adaptacji sercowo-naczyniowej w znamienny sposób przyczyniały się do obniżenia ryzyka występowania stanu przedrzucawkowego w kolejnych ciążach. Jednakże nie wyklucza to wpływu i dłuższego oddziaływania  innych mechanizmów adaptacji sercowo-naczyniowej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • American Journal of Epidemiology 2008 168(4):422-426

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze