Zaloguj
Reklama

Wpływ rutynowej doustnej suplementacji żelazem z lub bez dodatku kwasu foliowego u kobiet ciężarnych.

Autorzy: Pena-Rosas JP, Viteri FE
Wpływ rutynowej doustnej suplementacji żelazem z lub bez dodatku kwasu foliowego u kobiet ciężarnych.
Fot. Panthermedia
(0)

Sugeruje się, iż rutynowe stosowanie suplementów zawierających żelazo lub połączenie suplementacji  żelaza i kwasu foliowego w okresie ciąży przyczynia się do poprawy stanu zdrowia matki i wyników ciążowych.

Reklama

Celem pracy była ocena skuteczności, efektywności oraz bezpieczeństwa stosowania prenatalnej dziennej suplementacji lub też okresowego przyjmowania żelaza razem lub też bez kwasu foliowego na stan zdrowia kobiet ciężarnych i noworodków.

Jako źródło danych zastosowano: The Cochrane Pregnancy and Chilbirth Group Trias Register (czerwiec 2005). Ponadto autorzy pracy nawiązali kontakt z odpowiednimi organizacjami w celu zebrania informacji na temat trwających badań i jeszcze niepublikowanych prac.

Do analizy wybrano badania randomizowane (losowe) lub też quasi-randomizowane oceniające wpływ rutynowej suplementacji żelazem lub też żelazem i kwasem foliowym w okresie ciąży. Dokonano oceny wybranych badań pod kątem jakości metodologicznej stosując jako kryteria wyboru standardowe kryteria Cochrane.

W pracy opisano 40 badań, obejmujących grupę 12706 kobiet. W ogólnym zarysie uzyskane wyniki wykazały znaczną różnorodność wyników.

Zebrane wyniki sugerują, iż dzienna prenatalna suplementacja żelaza zwiększa stężenie hemoglobiny we krwi matki w okresie pre- i postnatalnym. Trudną kwestią jest oznaczenie ilościowe takiego wzrostu z powodu dużej różnorodności wyników analizowanych badań. Kobiety, którym podawano prenatalnie dzienną suplementację żelaza znajdowały się w grupie małego ryzyka wystąpienia niedoboru żelaza lub anemii wynikającej z niedoboru żelaza. Skutki uboczne związane z koncentracją hemoglobiny częściej występowały w grupie kobiet z dzienną suplementacja żelazem. Nie wykryto znaczącej różnicy pomiędzy stosowaniem suplementacji dziennej a tygodniowej w stosunku do występowania anemii ciążowej. Zbyt wysoka koncentracja hemoglobiny w okresie ciąży wydaje się występować rzadziej w przypadku stosowania suplementacji tygodniowej. Uznanie zbyt wysokiej koncentracji hemoglobiny, jako mającej znaczenie kliniczne, przy poziomie wyższym od 130 g/L nadal pozostaje niewyjaśnione.

Konieczne są dalsze badania związane z oceną wpływu rutynowej suplementacji prenatalnej żelaza lub żelaza i kwasu foliowego na ważne klinicznie wyniki ciążowe i noworodkowe.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • The Cochrane Library, Issue 3, 2006

Reklama
(0)
Komentarze