Zaloguj
Reklama

Zabieg cięcia cesarskiego a ryzyko ciężkiej astmy u dzieci.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Zabieg cięcia cesarskiego a ryzyko ciężkiej astmy u dzieci.
Fot. ojoimages
(0)

Celem pracy było zbadanie możliwego związku pomiędzy cesarskim cięciem (CS) a późniejszym rozwojem astmy u dzieci.

Reklama

W grupie badanej zebrano 1756700 noworodków (ciąże pojedyncze) odnotowanych w Medical Birth Registry w Norwegii w latach 1967-1998, obserwacje prowadzono do 18 roku życia każdego z badanych lub do roku 2002. Brano pod uwagę rodzaj porodu (poród siłami natury, poród kleszczowy lub cięcie cesarskie, oddzielnie CS planowane i CS w nagłych przypadkach – począwszy od 1988 roku).  Wynik końcowy badania stanowiły przypadki astmy zarejestrowane w National Insurance Scheme. Do oceny wyników zastosowano analizę wielozmienną Cox’a.

Skumulowana ilość przypadków astmy wynosiła 4.0/1000. Dzieci z porodów z CS wykazywały 52% podwyższone ryzyko wystąpienia astmy w porównaniu do dzieci urodzonych siłami natury (skorygowany współczynnik ryzyka [HR] = 1.52; 95% przedział ufności [CI] =1.42 do 1.62). W latach 1988-1998, planowane i nagłe CS było związane odpowiednio  z 42% (HR=1.42;95%CI=1.25 do 1.61) i  z 59% (HR=1.59; 95% CI= 1.44 do 1.75) podwyższeniem ryzyka wystąpienia astmy.

Stwierdzono istnienie umiarkowanego związku ryzyka podwyższenia prawdopodobieństwa wystąpienia astmy u dzieci z porodów  CS. Warto zgłębić i szczegółowo zbadać mechanizmy związane z możliwym większym związkiem przypadków astmy i nagłymi CS w porównaniu do planowanych CS.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • The Journal of Pediatrics, Volume 153, Issue 1, July 2008, Pages 112-116.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze