Zaloguj
Reklama

Zastosowanie elektrokardiogramu płodu (EKG) w monitorowaniu płodu w czasie porodu.

Autorzy: Delachaux A et al
Zastosowanie elektrokardiogramu płodu (EKG) w monitorowaniu płodu w czasie porodu.
Fot. ojoimages
(0)

Niedotlenienie podczas porodu może spowodować zmianę (modyfikację) profilu falowego elektrokardiogramu płodu (EKG), a mówiąc dokładniej zależności pomiędzy odstępami PR i RR oraz podwyższenie lub obniżenie odcinka ST. Stworzono, więc specjalne systemy urządzeń służące do monitorowania EKG płodu w czasie porodu jako pomocne narzędzia do ciągłego elektronicznego monitorowania częstości akcji serca płodu w celu polepszenia wyników płodu oraz zredukowania niepotrzebnych ingerencji położniczych.

Reklama

Celem pracy było porównanie wpływu analizy falowej EKG płodu w czasie porodu z alternatywnymi metodami monitorowania płodu. Jako źródło danych zastosowano: The Cochrane Pregnancy and Chilbirth Group Trias Register (kwiecień 2006).

Pod uwagę brano badania randomizowane porównujące zapisy EKG płodu z innymi alternatywnymi metodami monitorowania płodu.

W pracy przedstawiono przegląd 4 badań obejmujących łącznie grupę 9829 kobiet. Zastosowanie równocześnie ciągłego elektronicznego monitorowania tętna serca płodu oraz analizy zmian odcinka ST (trzy badania, 8872 kobiet) było związane z mniejszą ilością noworodków urodzonych z ciężką kwasicą metaboliczną (pH krwi pępowinowej mniejsze od 7.05 a niedobór zasad większy od 12mmol/L) (względne ryzyko (RR) 0.64, 95% CI 0.41-1.00, dane z grupy 8108 noworodków), mniejszą liczbą noworodków z encefalopatią noworodkową (trzy badania, RR 0.33, 95% CI 0.11-0.95)pomimo faktu, iż całkowita liczba przypadków encefalopatii noworodkowej była niska (n=17). Również mniejsza była ilość przypadków pobierania próbki krwi ze skalpu płodu w czasie porodu (trzy badania, RR 0.76,95%CI  0.67-0.86) oraz przypadków operacyjnego porodu pochwowego (trzy badania, RR 0.87,95% CI 0.78-0.96). Nie wykryto żadnych znaczących statystycznie różnic związanych z cesarskim cięciem (trzy badania, RR 0.97,95% CI 0.84-1.11), ilością punktów Apgar poniżej 7 w 5 minucie (trzy badania, RR 0.80, 95% CI 0.56-1.14), czy też dotyczących przyjmowania na oddział intensywnej terapii (trzy badania, RR 0.90, 95% CI 0.75-1.08). Poza widocznym trendem związanym ze zmniejszeniem się ilości porodów operacyjnych (jedno badanie, RR 0.87, 95% CI 0.76-1.01), nie stwierdzono większych zależności potwierdzających inne korzyści wypływające z badania odstępów PR.

Uzyskane wyniki popierają w pewnym stopniu zastosowanie badania zmian odcinka ST w przypadkach, kiedy podjęto już decyzję o ciągłym monitorowaniu tętna płodu w czasie porodu. Jednakże należy rozważyć zarówno korzyści jak i wady związane z taką decyzją.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Journal of Hypertension. 24(8):1641-1648, August 2006.

Reklama
(0)
Komentarze